PÔVODNÁ KULTÚRA SLOVANOV

Projekt PÔVODNÁ KULTÚRA SLOVANOV vznikol ako priestor pre všetkých ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom venujú myšlienkam a tématike Slovanstva, či už v oblasti histórie, kultúry, umenia a podobne.

Hlavnou víziou nášho združenia je spájať ľudí a ich myšlienky.

Vo formáte konferencií o pôvodnych slovanských kultúrach sa prednášajúci môžu v niektorých témach názorov rozchádzať a v niektorých témach môžu pôsobiť kontroverzne. Bez toho, aby ľudia dostali priestor sa vyjadriť, by sme nemali šancu spoznať hodnoty, ktoré v ich myšlienkach, skúsenostiach a názoroch ukrývajú a nemali by sme šancu sa navzájom spoznávať a porozumieť si. Zámerom nášho združenia však nie je poskytovať priestor myšlienkam extrémizmu, rasizmu alebo neznášanlivosti. Odporovalo by to hodnotám vzájomného rešpektu a spolupráce, podľa ktorých nie sú extrémisti zo žiadneho politického spektra ochotní sa riadiť. Naopak, hľadáme cesty, ktoré budú ľudí na základe všeobecne platných hodnôt, ale rôznych myšlienkových prúdov spájať a dovolia im vzájomne sa pochopiť a rešpektovať. Našou základnou prioritou je predovšetkým trvalá udržateľnosť mieru v Európe a zdieľanie názorov, postojov a faktov, ktoré môžu napomôcť dosiahnutiu všeobecného mieru a pokoja aj vo svete. Sme zásadne proti vojne a proti ovládaniu a zneužívaniu iných národov prostredníctvom sily, zastrašovania a mediálnej manipulácie. Súčasne s touto prioritou je pre nás dôležitá propagácia slovanskej vzájomnosti a bohatého kultúrneho dedičstva a histórie Slovanov.

Odbornej tématike a odborných garantov pozývame prednášať hlavne v projekte FORUM SLAVICA, o ktorom si viac môžete prečítať tu...


Pôvodná kultúra Slovanov 2017

V piatok, 30. júna 2017 sa v historických priestoroch Župného domu v Nitre uskutočnilo pokračovanie minuloročnej úspešnej medzinárodnej konferencie Pôvodná kultúra Slovanov, tentoraz s podtitulom "Slovanstvo v umení". Tento rok na nej vystúpili títo pozvaní hostia: Svätoslav Hamaliar (Slovenská republika), Mgr. Ratko Sudecký (Chorvátska republika), Peter Hoffmann (Slovenská republika), Patrik Mago (Slovenská republika), Mojmír Mišun (Česká republika), Blanka Růžičková (Česká republika), Miloš Zverina (Slovenská republika), Dr. Emil Páleš (Slovenská republika), Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas (Slovenská republika).

  Čítať Ďalej...

NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: