Škola slovenského ornamentu

Škola slovenského ornamentu
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Výtvarný kurz je určený všetkým, bez ohraničenia veku,
ktorí majú záujem o kultúrne a umelecké dedičstvo Slovanov.

Cieľ kurzu

Našim cieľom je spopularizovať slovenskú ornamentálnu tvorbu prostredníctvom diela Štefana L. Kostelničáka, ako zakladateľa slovenskej ornamentiky a prispieť tak k šíreniu povedomia o kultúre Slovanov.

Harmonogram kurzu

  • 09:00 - 10:00 (teoretická časť - prednáška)
  • 10:00 - 12:00 (učenie sa základov ornamentiky)
  • 13:00 - 16:00 (prekresľovanie vzorov, štylizácia vzorov do modernej podoby)
Školiteľ: PhDr. Eva Lehoťáková, PhD.
Prednášajúci: Miloš Zverina, o. z. Slavica - Úvod do slovenskej ornamentiky

Cena kurzu

Cena kurzu je 29 €

Úhradu bude na číslo účtu: SK17 0900 0000 0050 7805 1062
do poznámky je potrebné napísať "výtvarný kurz, vaše meno a priezvisko".

V cene kurzu sú zahrnuté:

  • pracovné listy, brožúra
  • pomôcky (farebné pastelky, fixky, farbičky, obyčajné ceruzky č. 1 a č. 3, guma a strúhadlo so zásobníkom, výkresy)
  • kupón so zľavou 30% na zakúpenie si pripravovanej publikácie Slovenská ornamentika na stránke www.slavia.biz.
  • občerstvenie účastníkov kurzu.
Škola slovenského ornamentu

Akad. mal. Daniel Szalai

http://www.kvtv.pf.ukf.sk/o-katedre/16-portfolia/43-akad-mal-daniel-szalai

Venuje sa:

  • pedagogickej činnosti v predmetoch kresba maľba a textil, grafickému a textilnému designu, autorskej výstavnej činnosti,
  • objektom jeho záujmu je práca s materálom textilným a s hľadaním alternácií, kde je predpoklad využitia ich "charakterových" vlastností. V snahe o vyjadrenie daných možností využívam škálu sila-slabosť, dokonalosť-rozpad... Materiály využíva v kontexte s témamy ľudskej existencie, t.j. Sila-slabosť, moc-utrpenie, dokonalosť-poškodenie.

1979-1983

Stredná škola umeleckopriemyslová v Bratislave
odbor propagačná grafika
Gabriel Štrba akad. mal.,Phdr. Jozef Dusík

1984

Západoslovenské tlačiarne pracovník v odbore reprodukčný grafik

1984-1990

Vysoká škola uměleckoprúmyslová v Prahe odbor textilné výtvarníctvo, prof. Bohuslav Felcman akad.mal.,prof. Bohdan Mrázek akad.mal.,prof. Adéla Matasová akad. mal.

1990-1994

slobodné povolanie v odbore grafický a textilný design

1994-

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
pedagóg, odborný asistent
NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: