Zoborská výzva

Zoborská výzva

Milí priatelia, bratia a sestry Slovania,

dovoľujem si vás touto cestou poprosiť o požiadať a podporu pri obrane nášho práva na slobodné udržiavanie dedičstva Staroslovienskej Kultúry a Viery. V poslednom období sme svedkami rôznych nedorozumení ohľadne používania Staroslovienskych symbolov, ktoré sú súčasťou našej pôvodnej Staroslovienskej Kultúry a Viery. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tak ako napríklad Staroslovienske písmo, jazyk, mytológia, výšivky alebo ošatenie. Naše združenie Slavica v minulosti už organizovalo niekoľko konferencií a podujatí na tému Pôvodná Kultúra Slovanov. Prichádzame k vám s výzvou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si vážia a uctievajú našu pôvodnú Kultúru a Vieru ako napríklad Staroverci, Rodoverci alebo rôzne združenia a jednotlivci. Majú na to plné právo, ktoré je aj zakotvené v právnych dokumentoch. Prosíme vás o šírenie tejto výzvy a podporu pri ochrane a zachovávaní nášho skutočného Kultúrneho a duchovného dedičstva.

Miloš Zverina
Slavica o.z.
Nitra, leto 7526, rok 2018


rozhovor o súvislostiach v rádiu InfoVojna z 18. 5. 2018


zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=eP0tiyDEt28

Náhľad katalógu Slovanskej symboliky

Zoborská výzva

My, Roduverní, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych Predkov udržiavame živé dedičstvo Staroslovienskej Védickej tradície.

Slovieni sú zakorenenou súvislou jazykovou, Kultúrnou a dejinnou súčasťou Staroslovienskych Rodov žijúcich odpradávna na území Karpatských hôr a priľahlého okolia. Tu sme spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala Rodová a Občinová samosprávna organizácia spoločnosti.

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím Védickým Svetoponímaním, mytológiou, Staroslovienskym jazykom, písmom, symbolmi, výšivkami, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami a poľnohospodárstvom.

Ctíme si slobodu myslenia, Svedomia, vyznania a Viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať.

Bratia a sestry, na vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku svorne, pospolu a s ľúbosťou zachovajme pôvodnú Védickú Kultúru Slovienov na prospech nášho cnostného potomstva a celého človečenstva.

Sláva Predkom Našim!

Občina Nitrava
Dŕžava Sloviensko

  Kliknite na obrázok pre zobrazenie väčšieho rozlíšenia.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.