Zoborská výzva

Zoborská výzva

Milí priatelia, bratia a sestry Slovania,

dovoľujem si vás touto cestou poprosiť o požiadať a podporu pri obrane nášho práva na slobodné udržiavanie dedičstva Staroslovienskej Kultúry a Viery. V poslednom období sme svedkami rôznych nedorozumení ohľadne používania Staroslovienskych symbolov, ktoré sú súčasťou našej pôvodnej Staroslovienskej Kultúry a Viery. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tak ako napríklad Staroslovienske písmo, jazyk, mytológia, výšivky alebo ošatenie. Naše združenie Slavica v minulosti už organizovalo niekoľko konferencií a podujatí na tému Pôvodná Kultúra Slovanov. Prichádzame k vám s výzvou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si vážia a uctievajú našu pôvodnú Kultúru a Vieru ako napríklad Staroverci, Rodoverci alebo rôzne združenia a jednotlivci. Majú na to plné právo, ktoré je aj zakotvené v právnych dokumentoch. Prosíme vás o šírenie tejto výzvy a podporu pri ochrane a zachovávaní nášho skutočného Kultúrneho a duchovného dedičstva.

Miloš Zverina
Slavica o.z.
Nitra, leto 7526, rok 2018


rozhovor o súvislostiach v rádiu InfoVojna z 18. 5. 2018


zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=eP0tiyDEt28

Náhľad katalógu Slovanskej symboliky

Zoborská výzva

My, Roduverní, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych Predkov udržiavame živé dedičstvo Staroslovienskej Védickej tradície.

Slovieni sú zakorenenou súvislou jazykovou, Kultúrnou a dejinnou súčasťou Staroslovienskych Rodov žijúcich odpradávna na území Karpatských hôr a priľahlého okolia. Tu sme spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala Rodová a Občinová samosprávna organizácia spoločnosti.

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím Védickým Svetoponímaním, mytológiou, Staroslovienskym jazykom, písmom, symbolmi, výšivkami, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami a poľnohospodárstvom.

Ctíme si slobodu myslenia, Svedomia, vyznania a Viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať.

Bratia a sestry, na vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku svorne, pospolu a s ľúbosťou zachovajme pôvodnú Védickú Kultúru Slovienov na prospech nášho cnostného potomstva a celého človečenstva.

Sláva Predkom Našim!

Občina Nitrava
Dŕžava Sloviensko

  Kliknite na obrázok pre zobrazenie väčšieho rozlíšenia.

NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: