Výročie narodenia Sama Chalupku

Spomienkové podujatie Slavice v Hornej Lehote

Podujatie sa uskutoční v Hornej Lehote, symbolicky v Chalupkovom rodisku.

Našou prvou zastávkou bude pamätná tabuľa a pomník Sama Chalupku z roku 1974 od akademického sochára Stanislava Bíroša. Symbolicky položíme veniec a pripomenieme si jeho život a pôsobenie. Neskôr sa presunieme do Pamätnej izby Sama Chalupku, ktorá bola zriadená v roku 1995. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy blízko evanjelickej fary, rodného domu Sama Chalupku.

Jeho literárnou túžbou bolo vytvoriť pre národ hrdinské spevy, ako majú ostatné slovanské národy, čo sa mu aj podarilo. V historickom speve Mor ho! zobrazil hrdinský odpor Slovákov v boji proti Rimanom, ktorý sa často aktualizoval v našich dejinách počas boja za národ.

Miesto posledného odpočinku má na evanjelickom cintoríne v Hornej Lehote, odkiaľ vidno celú obec aj kraj, vedľa neho je pochovaná manželka, za ním otec Adam. Nad jeho hrobom stojí náhrobný kameň postavený z jeho pozostalosti so slovami, ktoré si želal tam mať - verše z básne Branko: Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som. V strede zasadil J. G. Tajovský, ako tamojší kantor, v roku 1891 3. lipy, za čo ho druhý nástupca po Chalupkovi, maďarsky orientovaný farár Kováč zažaloval.

NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: