Výročie narodenia Sama Chalupku

Spomienkové podujatie Slavice v Hornej Lehote

Podujatie sa uskutoční v Hornej Lehote, symbolicky v Chalupkovom rodisku.

Našou prvou zastávkou bude pamätná tabuľa a pomník Sama Chalupku z roku 1974 od akademického sochára Stanislava Bíroša. Symbolicky položíme veniec a pripomenieme si jeho život a pôsobenie. Neskôr sa presunieme do Pamätnej izby Sama Chalupku, ktorá bola zriadená v roku 1995. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy blízko evanjelickej fary, rodného domu Sama Chalupku.

Jeho literárnou túžbou bolo vytvoriť pre národ hrdinské spevy, ako majú ostatné slovanské národy, čo sa mu aj podarilo. V historickom speve Mor ho! zobrazil hrdinský odpor Slovákov v boji proti Rimanom, ktorý sa často aktualizoval v našich dejinách počas boja za národ.

Miesto posledného odpočinku má na evanjelickom cintoríne v Hornej Lehote, odkiaľ vidno celú obec aj kraj, vedľa neho je pochovaná manželka, za ním otec Adam. Nad jeho hrobom stojí náhrobný kameň postavený z jeho pozostalosti so slovami, ktoré si želal tam mať - verše z básne Branko: Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som. V strede zasadil J. G. Tajovský, ako tamojší kantor, v roku 1891 3. lipy, za čo ho druhý nástupca po Chalupkovi, maďarsky orientovaný farár Kováč zažaloval.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.