Deň Kupalu na Turci

Slnko, krásne kvety, potom dážď a nakoniec znovu slnko. Aj tak vyzeral v sobotu, 13. júla 2019 deň v Podhradí na Turci.. Okrem toho, že sa tam konalo každoročné podujatie Kvet Podhradia a celá obec bola vyzdobená kvetmi, slávil sa aj staroslovanský sviatok Deň Kupalu. Ale veď slnko, voda a oheň aj patria k sviatku Kupalu, ktorý sa inak zvykne sláviť 7. dňa mesiaca júl alebo aj nazývaného Slovanmi lipec, červeň, serpeň, červenec, lipiec, pražnik alebo ružeň. Tento rok, Leto 7527, organizovala sviatok Kupalu Rodová škola Turiec v obci Podhradie na lúke Pod Salašiskom. Prítomná bol asi stovka sláviacich účastníkov, ktorí na začiatku dostali krátku informáciu o samotnom sviatku a inštrukcie o tom, ako celý sviatok prebieha. Najskôr bola živým ohňom (kresadlom) zapálená obetná vatra (oheň), pri ktorej „Žrec“, ktorý viedol celý obrad prečítal naše Staroslovienske zápovede. Všetci prítomní následne obetovali so sebou prinesené obete (chlieb, ovocie, obilie a iné predmety) v tomto ohni. Štvorica dopredu vybraných mužov ďalej fakľami zapálila štyri menšie vatry (ohne) rozmiestnené na lúke podľa svetových strán a venovaných zvyčajne Lade, Svarogovi, Mokoši a Velesovi, kde spoločne postupovali od jednej vatry k druhej a hovorili pri tom „od živého ohňa k živému ohňu...“. Potom sa každý zo svojej svetovej strany vybral zapáliť spoločne veľkú vatru, ktorá sa nachádzala v samotnom strede. Ešte predtým prítomní vytvorili veľký kruh - chorovod (cha-ra-vod) okolo vatier a po zapálení ohňa sa točili raz do jednej (posoloň) a potom do druhej (kolovrat) strany a spievali pri tom Hymnu ohňu.

Deň Kupalu na Turci

Hlavným významom Sviatku Kupalu alebo Dňa Kupalu je oslava našich Predkov a plné očistenie účastníkov obradu, ktoré pozostáva z troch častí:

  • Očista Tela: každý účastník slávenia umyje svoje telo 9 krát najlepšie v tečúcej vode- rieka, potok alebo jazero a rosa...
  • Očista Duše: počas tohto obradu účastníci najmenej 9 krát preskakujú horiacu vatru (oheň), ktorá sa nachádza v strede
  • Očista Ducha: takto pripravený účastník sviatku Kupalu nakoniec prejde 9 krát na boso po žeravých uhlíkoch, ktoré zostanú po vatre.

Po veľkej očiste prítomní zotrvali v družných debatách pri spoločnom hodovacom stole, ktorí si pripravili z domu prinesenej poživne. Krásny deň bol za nami a v neskorých večerných hodinách sme sa postupne vybrali každý do svojho kúta nášho krásneho Slovenska.

Deň Kupalu na Turci

Miloš Zverina, Nitra 14.7.2019

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.