Pôvodná kultúra Slovanov 2

Pôvodná kultúra Slovanov

V piatok, 30. 6. 2017 sa v Župnom dome, na Župnom námestí 3 v Nitre uskutoční pokračovanie minuloročnej úspešnej medzinárodnej konferencie s názvom Pôvodná kultúra Slovanov 2 s podtitulom "Slovanstvo v umení".

Po úspešnej minuloročnej konferencii Pôvodná kultúra Slovanov, ktorá sa uskutočnila 22. apríla 2016, sme sa rozhodli zorganizovať tento rok jej pokračovanie s názvom Pôvodná kultúra Slovanov 2 s podtitulom slovanstvo v umení

Cena podujatia

3,00 €

Harmonogram konferencie

 • 09.00 : Začiatok konferencie - privítanie, úvodné slovo
 • 09.00 - 12.00 hod. : Dopoludňajší blok
 • 12.00 - 13.00 hod. : Obedňajšia prestávka
 • 13.00 - 16.00 hod. : Odpoludňajší blok

Predbežne potvrdení prednášajúci sú:

 • PhDr. Naďa Profantová, CSc. Archeologický ústav AVČR, (Česká republika)
  Umenie Slovanov v 7. - 9. stor.
 • Svätoslav Hamaliar (Slovenská republika)
  hra na gitare, pieseň Modlitba za Slovanov, prednáška
 • Peter Hoffmann (Slovenská republika)
  výstava obrazov, prezentácia, videá
 • Patrik Mago (Slovenská republika)
  Znovuzrodenie starého umenia Slovanov
 • Mojmír Mišun (Česká republika)
  Slovanská košile a její skrytý význam
 • Blanka Ružičková (Česká republika)
  Hra na starých pastierskych nástrojoch
 • Fond Tartaria (Ruská federácia)
 • Miloš Zverina (Slovenská republika)
  Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe
 • Dr. Emil Páleš (Slovenská republika)
  Budúcnosť slovanskej kultúry
 • Vladimír Laubert (Slovenská republika)

Okrem vypočutia si zaujímavých prednášok si ľudia budú môcť zakúpiť produkty nielen nášho združenia, ale i predajcov slovanského oblečenia a podobných produktov. Záujemcovia o konferenciu sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom našej stránky a zabezpečiť si tak miesto na prednáškach.

Pôvodná kultúra Slovanov

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.