Jubilejný všeslovanský zjazd 2017

Jubilejný všeslovanský zjazd 2017

V dňoch 26. mája až 3. júna 2017 sa konal v Moskve (Ruská štátna knižnica), na lodi Kňažná Anastázia a v Petrohrade (Lavra Alexandra Nevského) Jubilejný Všeslovanský zjazd. Konal sa pri príležitosti 150. výročia moskovského a petrohradského Všeslovanského zjazdu v roku 1867, a preto dostal prívlastok Jubilejný. V roku 1867 sa v Petrohrade a Moskve stretli predstavitelia delegácií slovanských národov spolu s predstaviteľmi Ruska, vrátane cárskej rodiny na čele s Alexandrom II. a ruskej vlády. Zjazdu v roku 1867 sa zúčastnili aj traja Slováci – Andrej Radlinský, vtedy rímskokatolícky farár v Kútoch, Ján Baltazár Jesenský, slovenský šľachtic a Pavol Mudroň, advokát z Martina. Zjazd sa konal v rámci Všeruskej etnografickej výstavy a jeho súčasťou bola aj prezentácia knihy Ludevíta Velislava Štúra „Slovanstvo a svet budúcnosti“. Po 150 rokoch do Moskvy pricestovala 20-členná slovenská delegácia, ktorá pozostávala z týchto organizácií:

 • Slavica, občianske združenie, Nitra (www.slavica.sk)
 • Matica Slovenská, Martin (www.matica.sk)
 • Mladá Matica, Martin (www.mladamatica.sk)
 • Zdručenie Slovanskej vzájomnosti, Bratislava (www.ozzsv.sk)
 • Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava (http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk)

Jubilejný Všeslovanský zjazd sa začal vo štvrtok dňa 26. mája 2017 o 10.00 hod. plenárnym zasadnutím v Ruskej štátnej knižnici, kde mali možnosť vystúpiť vedúci všetkých národných delegácií. Za slovenskú delegáciu vystúpil Miloš Zverina, predseda o.z. Slavica s príspevkom Slovanstvo a svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Okrem toho vystúpil s pozdravným príhovorom pán Marián Tkáč, predseda Matice Slovenskej.

Na druhý deň v piatok 27. mája sa v odpoľudnajších hodinách účastníci zjazdu stretli v Riečnom prístave Moskva, kde nastúpili na loď Kňažná Anastázia a začali tak 7-dňovú plavbu na trase MOSKVA - UGLIČ - JAROSLAV - VOLGA - KIRILLOV - GORICY - KIŽI - ONEŽSKÉ JAZERO - SVIR - VALAAM - LADOŽSKÉ JAZERO – PETROHRAD.

Jubilejný všeslovanský zjazd 2017

Zasadnutie vedúcich slovanských delegácií

vysielané naživo, 25. 5. 2017

Za slovenskú jednotu a vzájomnosť

vysielané naživo, 26. 5. 2017

Pozrite si záznam z pracovného dňa zjazdu, v ktorom si môžete vypočuť aj vystúpenie vedúceho slovenskej delegácie Miloša Zverinu: 5.17.20. – 5.28.30 a vystúpenie predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča: 5.28.30 – 5.32.15.

Program podujatí, ktoré sa konali na lodi Kňažná Anastázia počas plavby z Moskvy do Petrohradu:

 • Konferencie
 • Slovanská civilizácia a špecifiká slovanskej ideológie
 • Slovanská literatúra a žurnalistika
 • Cesta k slovanskej jednote a vzájomnosti, Slovanská federácia, Jednotná Rus.
 • Slovanská hudba, divadlo a kino
 • Slovanská osveta
 • Aktuálne otázky slovanskej histórie
 • Organizácia slovanského hnutia
 • Slovanský štát, právo a geopolitika
 • Slovanstvo a západ

Okrúhle stoly

 • Slovanské maliarstvo, sochárstvo a a architektúra
 • Slovanská mládež
 • Slovanské hospodárstvo a ekonomické otázky
 • Deštruktívne sily v histórii slovanstva
 • Slovanská encyklopédia

Tvorivé stretnutia

 • Vladimír Krupin
 • Ľubomír Perunovič
 • Anatolij Poletajev
 • Tatjana Petrova
 • Vladimír Ličutin
 • Irina Leonova
 • Ľudmila Safonova
 • Tatjana Filimonova
 • Kirill Chmelevskij
 • Aleksandr Navrockij

Koncerty

 • Súbor "Slavica"
 • Súbor "Biely kameň"
 • Drahoš Daloš
 • Aleksej Kolesnik
 • Sofija Karova- Chitova
 • Selena- Trifunovič Capin
 • Boris Kuvšinov
 • Andrej Budislav Jobus

  Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť tu...

XI. Všeslovanský zjazd

V rámci JUBILEJNÉHO VŠESLOVANSKÉHO ZJAZDU sa v dňoch 24. mája až 25. mája 2017 konal v Moskve aj XI. Všeslovanský zjazd. Zjazd sa začal v stredu dňa 25. mája 2017 zasadnutím Medzinárodnej Slovanskej rady. Účastníci XI. Všeslovanského zjazdu sa potom pripojili a stali súčasťou Jubilejného Všeslovanského zjazdu.

Inštitút Ruskej civilizácie v Moskve pripravil pre účastníkov zjazdu okrem iného aj „zobrané spisy“ významných slavistov minulosti. Medzi nimi nájdeme mená ako J. I. Venelin, A. F. Veľtman, V. I. Lamanskij, A. S. Chomjakov, N. J. Danilevskij, no aj Ľudovít Štúr. Súčasťou zjazdu bola aj výstava kníh Súčasná slovanská literatúra a výstava historických slovanských odevov, ktorú do Ruska priviezla slovenská delegácia. Na zjazde boli kvôli rýchlej výmene informácií a takisto nadviazania bližších kontaktov medzi účastníkmi vytvorené viaceré pracovné skupiny.

Delegáti zo Slovenskej republiky boli súčasťou troch sekcií. Išlo konkrétne o sekciu slovanská mládež, kde spoločne vytvorili Deklaráciu slovanskej mládeže, hymnu slovanskej mládeže a rozprávku o 3 prútoch ako symbol súdržnosti a spolupráce slovanských národov. Okrem iného slovanská mládež zorganizovala chorovod na ostrove Kiži, do ktorého nám hrala ruská kozácka skupina Biely Kameň. Ďalšou sekciou bola historická, ktorú z našej delegácie reprezentoval predseda o. z. Slavica Miloš Zverina, ktorý bol zároveň vedúci celej sekcie. Poslednou sekciu, v ktorej mali naši delegáti významné zastúpenie bola sekcia hudobníci. Naši hudobníci: Drahoš Daloš a Andrej Jobus nádherne odprezentovali naše národné, tradičné hudobné nástroje a prostredníctvom videa predviedli všetkým slovanom výrobu fujary. Samozrejme nechýbala názorná hudobná ukážka, ktorá mala obrovský úspech.

Počas plavby z Mosky do Petrohradu účastníci zjazdu navštívili historické ruské mestá Uglič, Jaroslav, Goricy, Svirstroj, Valam, riečny ostrov Kiži a stále živú dedinu skanzenového charakteru Mandrogu, s konečnou zastávkou v Petrohrade. V uvedených mestách účastníci navštívili historické centrá a prezreli si svetské i sakrálne kultúrne a umelecké pamiatky, vrátane návštev chýrnych ruských kláštorov - „monastyrov“. Okrem spomínaných exkurzií sprevádzala účastníkov počas celej plavby nádherná melódia ruských kozáckych muzikantov Biely kameň a ruská tradičná folklórna skupina Slavica.

Slovenská delegácia navrhla zapracovať do záverečných materiálov tieto body:

 • záchrana a propagácia archaických foriem slovanskej muziky,
 • vybudovanie Slovanského kultúrneho a mediálneho domu,
 • vytvorenie funkčného slovanského fondu SLÁVIA (nadácie),
 • výber vhodnej slovanskej symboliky, ako zjednocujúceho elemntu všetkých Slovanov.

Miloš Zverina a Alena Zverinová ml.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.