Prvý kurz Školy slovenského ornamentu je za nami

Škola slovenského ornamentu
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

V piatok, 16. júna 2017 organizovalo združenie Slavica v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre prvý kurz Školy slovenského ornamentu. Kurz o 9. hodine úvodným príhovorom otvoril Akad. mal. Daniel Szalai, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pedagóg a odborný asistent na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V pedagogickej činnosti sa p. Szalai venuje predovšetkým kresbe a maľbe na textil, grafickému a textilnému designu, autorskej a výstavnej činnosti.

Škola slovenského ornamentu Miloš Zverina, Daniel Szalai, Eva Lehoťáková

V úvode svojho príhovoru pán Szalai okrem iného povedal: "Stojíme pred veľkou výzvou, pretože už len názov ornament je veľmi široký pojem, ktorý v našej kultúre asi poznáme všetci. Náš ornament je naozaj vzácny. Zbytky pravého slovenského ornamentu môžete nájsť aj napríklad niekde v Nórsku, odídete do poslednej dediny a tam zistíte, že je človek, ktorý zbiera ornamenty a vo svojich depozitároch má aj krásne slovenské košele. Ornament nie je jednoduchá záležitosť, vyvíjal sa stáročiami, vyvíjali a tvorili ho predovšetkým ženy, má svoj časový vývoj. Treba ho vnímať ako korenie. Mal by sa používať v obmedzenom a primeranom množstve, aby prinášal radosť a potešenie."

V ďalšej časti doobedňajšieho programu vystúpil pán Miloš Zverina, predseda občianskeho združenia Slavica s doplňujúcou prednáškou k výtvarnému kurzu. Účastníkov informoval o tom, že ako základný podklad ku kurzu nám poslúžili materiály a pracovné listy Štefana Leonarda Kostelničáka, významného umelca a popularizátora slovenskej ornamentiky v prvej polovici dvadsiateho storočia. Pán Zverina v krátkom priereze spomenul základné momenty z minulosti slovenskej ornamentiky, špecifiká Vajnorského alebo Čičmianskeho ornamentu, zastavil sa pri druhoch a prvkoch ornamentu, spomenul ornament v slovenskej výšivke, kreslenie a maľovanie ornamentu a nakoniec využitie a význam staroslovienskej symboliky v ornamentálnej tvorbe.

Škola slovenského ornamentu Miloš Zverina
"Čo vŕšok prejdeš, iný kroj nájdeš."

Hlavnou prednášajúcou Školy slovenského ornamentu bola pani PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., univerzitná kolegyňa p. Daniela Szalaia, ktorá účastníkov kurzu previedla základmi umenia od pravekých čias až po dnešnú, tzv. postmodernú dobu. Pani Lehoťáková podrobne vysvetlila základné pojmy týkajúce sa ornamentiky ako sú znak, symbol, dekor, ornament, zastavila sa pri kompozícii, ale aj pri skladaní a kombinácii farieb. Upozornila tiež na chyby, ktorých sa ľudia často dopúšťajú či už pri kompozícii, rozmiestnení a usporiadaní prvkov alebo farebnosti a podobne. Po úvodných základoch Dr. Lehoťáková s účastníkmi postupne prešla k praktickému nácviku od najjednoduchších ornamentálnych prvkov až po zložitejšie kompozície. Praktický nácvik pokračoval aj poobede a vyvrcholil vlastnou ornamentálnou tvorbou každého účastníka kurzu a spoločným záverečným subjektívnym hodnotením jednotlivých výtvorov.

Škola slovenského ornamentu PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.

  Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť tu...

V priebehu kurzu, ale aj v jeho závere pani Dr. Lehoťáková odporúčala účastníkom študijnú a odporúčanú literatúru pre získanie ďalších informácií jednak o dejinách umenia, výtvarných technikách alebo priamo o ornamentike a ľudovej kultúre vo výtvarnom umení. Prvého kurzu Škola slovenského ornamentu v Nitre sa zúčasntilo 33 účastníkov zo Šariša, Spiša až po Záhorie. Dvaja účastníci boli muži, 31 účastníčok boli ženy, čo aj potvrdilo úvodné slová pána Szalaia o tom, že ornament tvorili a vývíjali najmä ženy. Ďakujeme všetkým účastníčkam a účastníkom za účasť na kurze a prednášajúcim za ich hodnotné informácie a rady.

Ďalšia odporúčaná literatúra

 • Bartko, Ondrej Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umeleckopriemyselnej školy. (3 diely)
 • Bartko, Ondrej Farba a jej použitie. Bratislava: SPN, 2002. 93 s. ISBN 67- 322-80
 • Thiry, Karol; Janek, Miroslav Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel.
 • Bartošová, Zuzana; Gerát, Ivan; Herucová, Marta; Medvecký, Jozef; Vančo, Martin Umenie na Slovensku - Stručné dejiny obrazov.
 • Geržová, Jana Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.
 • Cikánová, Karla Tužkou, štětcem nebo myší.
 • Roeselová, Věra Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově.
 • Gero, Š.; Tropp, S. Interpretácia výtvarného diela. Banská Bystrica: PF UMB, 2000. 163 s. ISBN 80-8055-426-9
 • Gero, Š. Úvod do štúdia výtvarnej výchovy. Nitra: Pedagogická fakulta, 1989. 116 s. ISBN 80-85183-06-4
 • Steiner, R. Tajemství barev. Hranice: Fabula, 2005. 239 s. ISBN 80-86600-25-4
 • Šicková-Fabrici, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. 176 s. ISBN 80-7178-616-0

lektorka PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.

Eva Lehoťáková absolvovala študijný odbor slovenský jazyk, literatúra a výtvarná výchova na Univerzite P. J. Šafárika na Pedagogickej fakulte v Prešove (r. 1988). Dizertačnú prácu obhájila na Univerzite M. Bela na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (r. 2009). Venuje sa výtvarnej pedagogike a výtvarnej kultúre. Jej špecializácia je:

 • Inovácia edukačného procesu na hodinách výtvarnej výchovy.
 • Rozvoj tvorivých schopností a výtvarných zručností uplatnením zážitkového vyučovania s dôrazom na motiváciu a sebamotiváciu žiakov.
 • Využitie alternatívnych prístupov, neklasických foriem, hrových metód a experimentov vo výtvarných činnostiach.
 • Výchova umením a výchova pre umenie, vizuálna komunikácia a interpretácia umenia.

Pracuje v Ústave pre vzdelávanie pedagógov na Fakulte stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
ÚVP FSŠ UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.