Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017

Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017

Témata konference

  • Nedávné dějiny Evropy jako důležitá součást naší paměti a identity
  • Skutečné dějiny Slovanů a jejich pradávná přítomnost v Evropě
  • Řízení světa – principy a směřování mocenského řízení lidstva
  • Přítomnost a budoucnost Slovanů (poslání, dějinný úkol)

Součástí konference jsou i aktuální otázky současnosti a úloha slovanských národů v dnešní době a jejich budoucnost.

Účast na konferenci přijali:

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. (Slovensko), RNDr. et Mgr. Hana Blochová,
Mgr. Jan Kozák a PhDr. Ľubomír Huďo (Slovensko).

Pozvaní jsou odborníci a badatelé, kteří veřejně publikují ve svém oboru a dokládají pravdivé informace o původnosti a bohatosti slovanské kultury v Evropě, a to mnohem dříve ještě před tzv. „stěhováním Slovanů v 5. až 6. století“.

Konference je určena pro odbornou a širokou veřejnost.

 Předpokládaný účastnický příspěvek: 100 Kč

  Více o sněmu na stránkách: www.slovanskakosile.cz.

Program jednotlivých příspěvků konference

SLOVANÉ A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS / RNDr. et Mgr. Hana Blochová

RNDr. et Mgr. Hana Blochová při své interpretaci dějin lidstva vychází z vlastních průzkumů zaniklých staveb vyspělých civilizací v ČR i ve světě a přináší zcela nový pohled na vývoj osídlení Země.

Badatelka, přírodovědkyně, historička umění a spisovatelka Hana Blochová (pseudonym Rosa de Sar) je autorkou knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ a dalších publikací z období starověku. Věnuje se také alchymii a oborům kvadrivia, což je i náplní její knihy „Magisterium Karlštejna.“
Vede školu muzikoterapie, zaměřující se též na práci se zvukem v krajině. Již mnoho let se profesně věnuje průzkumům stavebních i uměleckých památek a znalectví a působila též v Národní galerii Praha.

VÉDSKÝ SVĚTONÁZOR JAKO ZÁKLAD KULTURY SLOVANŮ / Mgr. Jan Kozák

Mgr. Jan Kozák, historik a překladatel ze sanskrtu vysvětluje védské kořeny slovanské kultury a zásadní odlišnost této ideologie a víry od biblického pohledu na svět.
Objasňováním védského světonázoru se tak pokouší pomocí svých indologických znalostí znovuobnovit, zpevnit a sjednotit slovanskou mentalitu, která je dnes masivně inkulturována a ničena západním způsobem myšlení a chování.

Díky znalosti historických pramenů a nově objevených starodávných textů, které dokládají nepravdivý nástin historie naší duchovní tradice, se snaží otvírat dnešnímu člověku cestu za pravým poznáním jeho kořenů a jeho duchovnosti.

 

RUPTÚRY KONTINUITY V DEJINÁCH SLOVANOV (spôsobené pangermánskymi historikmi 19. storočia) A REALITA / PhDr. Viktor TIMURA, CSc.

PhDr. Viktor TIMURA, CSc., filozof a kulturológ, spisovateľ, publicista, riadiaci pracovník pôsobiaci celý život v oblasti kultúry. Systematicky sa venuje otázkam kulturológie a filozofie dejín. Na základe syntézy interdisciplinárnych poznatkov zásadne mení pohľad na svet a európske dejiny i dejiny Slovanov. Vychádza z antropológie – vývoja človeka a poznatkov z archeológie, mytológie a jazykovedy. Je zástancom multiregionálnej teórie, podľa ktorej Európania majú pôvod na Kaukaze.

K diferenciácii na jazykové rodiny (vetve) jednotnej európskej populácie došlo až po doformovaní 2. signálnej sústavy nadobudnutím jazykovej schopnosti – vyjadrovať sa v ucelených myšlienkach (vetách) na konci poslednej doby ľadovej. Preto i Slovania majú svoj pôvod a začiatok tak ako ostatné európske vetve na konci ľadovej doby. Zároveň poukazuje na deformácie európskych dejín, ku ktorým došlo nemeckými intelektuálmi v 19. storočí, osobitne v pohľade na dejiny Slovanov.

Z jeho publikačnej činnosti uveďme aspoň rozsiahle knihy „Dávnoveká Európa“ (2011 a 2016) a „Zamlčané dejiny“ (2014, 2015, 2016).

REÁLNA MOŽNOSŤ SÚČASNÉHO SLOVANSTVA VYMKNÚŤ SA ZO SPÁROV MOCENSKÉHO RIADENIA ĽUDSTVA A POTVRDIŤ SVOJU DEJINNÚ ÚLOHU / PhDr. Ľubomír Huďo

PhDr. Ľubomír Huďo vychádza z idealistickej predstavy o možnostiach slovanských národov prispieť k pozitívnemu vývoju človenčenstva a zároveň túto predstavu konfrontuje so súčasnou geopolitickou situáciou

Novinár, spisovateľ a zahraničnopolitický analytik Lubomír Huďo pôsobí v alternatívnych médiách a venuje sa analýzam zahraničnopolitických udalostí v kontexte s vývojom v strednej Európe a na Slovensku.

Napísal knihy Zamatovo – nežná tyrania, Presstitúti verzus Konšpitátori, Držte hubu a krok, Žoldnieri a žongléri v medzinárodnej politickej aréne a Európa v islamskej rakve. Publikuje články o kontroverzných témach a demaskovaní oficiálnej lživej propagandy zameranej na manipuláciu verejnosti.


NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.