Druhý Belehradský Slovanský kongres

2017-10-05-druhy-belehradsky-kongres-1.jpg

V dňoch 28. až 30. septembra 2017 sa konal v Belehrade Druhý Belehradský Slovanský kongres.
Uskutočnil sa na počesť 70. výročia slovanského kongresu, ktorý sa konal 8. až 11. decembra 1946 na rovnakom mieste za účasti prezidenta Juhoslávie Josipa Broza Tita a predstaviteľov delegácií slovanských krajín. Na tomto historicky prvom kongrese v Belehrade bol vytvorený spoločný slovanský výbor a národné slovanské výbory.

Po 70. rokoch do Belehradu pricestovali na kongres delegácie z viacerých slovanských krajín. Slovenská republika bola v zastúpení 5-tich členov. Okrem nášho združenia ju tvorili aj členovia Mladej Matice a o. z. Sofian. Išlo konkrétne o nasledovných delegátov:

  • Miloš Zverina, o.z. Slavica
  • Rudolf Jurenka, o.z. Slavica
  • Lenka Belovičová, Mladá Matica
  • Matej Ivanko, Mladá Matica
  • Tibor Eliot Rostas, o. z. Sofian

Kongres sa začal vo štvrtok, 28. septembra slávnostným otvorením v priestoroch Etnografického múzea v Belehrade. Na zasadnutí vedúci predstavitelia jednotlivých delegácií predniesli pozdravné príhovory. Za slovenskú delegáciu vystúpil so svojim príhovorom Miloš Zverina. Na konci svojho príhovoru sa ospravedlnil bratskému srbskému národu za účasť Slovenskej republiky pri bombardovaní Juhoslávie.
Na druhý deň kongres pokračoval pracovnými stretnutiami v priestoroch Etnografického múzea v Belehrade. Na týchto stretnutiach sa podrobne rozoberali problémy jednotlivých slovanských krajín a hladali sa riešenia dalšej spolupráce medzi týmito krajinami.

Na tretí deň, po dlhom rokovaní odznela na záver informácia o najbližšom pripravovanom stretnutí zástupcov slovanských krajín. V termíne 7. júna 2018 sa v Českej republike uskutoční snem s názvom Slovanská Praha 2018. Podujatie sa bude konať na počesť 170. výročia prvého slovanského zjazdu, ktorý spoluorganizoval aj náš rodák Ludevít Velislav Štúr. Snem bude prebiehať v Žofíne na Slovanskom ostrove v Prahe.

Okrem pracovných stretnutí, naša a poľská delegácia navštívila významnú archeologickú lokalitu Vinča, ktorá sa nachádza cca 15 km od Belehradu.

2017-10-05-druhy-belehradsky-kongres-1.jpg

  Ďalšie fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii...

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.