Oslava 202. výročia Ludevíta Velislava Štúra

Oslavy sa konali pri pamätníku Ludevíta Velislava Štúra v Nitre. Organizátorom podujatia bolo rovnako ako predošlé roky Slovenské hnutie obrody.

Na začiatok osláv odznela štátna hymna Slovenskej republikz a po nej s príhovormi vystúpili Margaréta Vyšná za Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove a Miloš Zverina za občianske združenie Slavica.

Pozvanie prijal aj folklórny súbor Matičiari z Čakajoviec, ktorý príjemne spestril program svojím spevom a hrou na harmonike.

Po príhovoroch pani Vyšnej a Miloša Zverinu nasledoval Pavol Privalinec, predseda SHO, ktorý predniesol svoju reč. Okrem iného výstižne podotkol: „Budúcnosť nášho národa a štátu sa neukrýva v Bruseli, vo Washingtone, v Prahe, v Budapešti ani v Moskve. Budúcnosť nášho národa a štátu je v nás samých, v našich životných príbehoch, v našich pevných životných postojoch a v našich každodenných skutkoch.“

Na záver citoval L. Štúra: „Za osud národa zodpovedný je sám národ.“

Vrcholom osláv bolo kladenie vencov zástupcami Slovenského Hnutia Obrody, Matice slovenskej a občianskeho združenia Slavica k pamätníku Ľudovíta Štúra.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.