O divadelnom predstavení „Návrat k našim koreňom“

Návrat k našim koreňom

Matica slovenská v roku 2018 svojimi hlavnými aktivitami prináša skutočne rad zaujímavých podujatí. V rámci pripomenutia si dôležitých historických udalostí nášho národa sa venuje aj najstaršej časti našich dejín. Práve symbolicky v Nitre podporila ochotnícku divadelnú činnosť a tým širokej verejnosti priblížila staroslovenskú kultúru. Uvedenie premiéry popularizačného divadelného predstavenia na motíve povesti O troch prútoch pod názvom „Návrat k našim koreňom“ zožalo u divákov mimoriadny úspech. Autorom scenára a hudobného spracovania je Róbert Žilík. Režisér Rudolf Jurenka spracoval známu povesť o Svätoplukovi a jeho troch synoch, ktorá pochádza už z obdobia 10. storočia. Do dnešného dňa existuje mnoho prevedení tejto témy – literárnych, dokumentárnych, filmových ale i divadelných, a azda neexistuje nikto spomedzi nás, kto by ju nepoznal.

Matica slovenská, Odbor Mladej Matice Nitra a Dom Matice slovenskej v Nitre sa podujali na zinscenovanie tohto námetu, ktorý predstavili v rámci hlavných aktivít Matice slovenskej na rok 2018. V spolupráci s manželmi Žilíkovými a Tomášom Blažekom z hudobného združenia RODOL'UBERT IGRIC, so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, hercom Romanom Valkovičom, tanečníkmi a spevákmi z FS Sečkár, so šermiarskym zoskupením Bojar Nitra a speváckou skupinou Nevädza vytvorili jedinečné divadelné predstavenie. Celým príbehom divákov previedla tradičná bábka – javajka, ktorá predstavovala starca rozprávajúceho starodávny príbeh mladému dievčatku. Hlavným cieľom celého projektu bolo poukázanie na dôležitosť hľadania vlastných koreňov od najstarších čias ako neoddeliteľnú súčasť národnej kultúry a budovania pozitívneho vzťahu k nej s dôrazom na mladú generáciu. Široký záber predstavenia sa odrazil na pestrosti palety prichádzajúcich divákov, kde sme mohli vidieť, že sa stretli všetky vekové kategórie od najmladšej až po tú najstaršiu.Jednou z časti podujatia boli aj remeselné trhy, na ktorých si návštevníci mohli zakúpiť výrobky z dreva, kože, ľanu, konope, prútia či iných materiálov, alebo knihy a obrazy prezentujúce slovanskú a ľudovú tematiku. Neoddeliteľnou súčasťou bolo pohostenie, ktoré tvorili čerstvo upečené cibuľové koláče, domáci žitný chlieb či voda z okolitých prameňov a mnohé iné. Návštevníci si mohli prezrieť filatelistický exponát predsedu Klubu filatelistov 52-51 Nitra Milana Šajgalíka a výstavu Š. L. Kostelničáka doplnenú o diela detí z MŠ Alexyho Nitra inšpirované slovenským ornamentom. Organizátori ďakujú za spoluprácu, podporu a pomoc partnerom a dobrovoľníkom: Matica slovenská, Odbor Mladej Matice Nitra, Miestny odbor MS Nitra-Klokočina, Miestny odbor MS Močenok, RODOL'UBERT IGRIC, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, Roman Valkovič, FS Sečkár, Bojar Nitra, SS Nevädza, rodina Jurenková, FSound, MVDr. Milan Šajgalík, MŠ Alexyho, OZ Slavica, Kovlad, Alatyr, Blanka Ružičková...

  Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu...

článok bol s povolením prevzatý z facebooku Domu Matice slovenskej v Nitre

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.