Spomienka na Annu Kostelničákovú

Spomienka na Annu Kostelničákovú

Koncom mesiaca júl sme so zármutkom prijali správu o úmrtí PhDr. Anny Kostelničákovej. Vo veku 89 rokov nás 24. júla 2018 opustila autorka knihy Čaro ornamentu, zakladateľka putovnej výstavy Čaro ornamentu, matičiarka a iniciátorka návratu umelca-ornamentalistu (Štefana Leonarda Kostelničáka) do pamäti národa.

Autorke záležalo na tom, aby zviditeľnila život a dielo maliara, zakladateľa a tvorcu slovenskej ornamentiky, aby nezostal v zabudnutí, ale zachoval sa ako sviatočný šat slovenského národa s bohatou slovenskou históriou.

Naše občianske združenie sa zúčastnilo poslednej rozlúčky, ktorá sa konala 3.augusta 2018 na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Hlboko si vážime prínos pani Kostelničákovej a jej zanietenosť do aktivít do posledných chvíľ svojho života. Naša spolupráca sa začala v roku 2016, kedy prednášala na medzinárodnej konferencii Symbol a ornament v živote Slovanov. Neskôr sme začali spolupracovať a na projektoch:

  • Kurz a publikácia: Škola slovenského ornamentu
  • Výstava: Čaro slovenského ornamentu
  • Kniha: Slovenská ornamentika

Touto cestou chceme vyjadriť obrovskú vďaku za prínos našej zosnulej priateľky Anny Kostelničákovej v oblasti slovenskej ornamentiky a zároveň vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine. Zámerom nášho združenia je naďalej pokračovať v spomínaných aktivitách, na ktorých sa podieľala pani Kostelničáková a šíriť tak povedomie slovenského národa.

o.z. Slavica

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.