170. výročie Povstania slovenského ľudu 1848

170. výročie Povstania slovenského ľudu 1848 Nitra, Šulekovo, Senica, Hlboké, Brezová pod Bradlom, Myjava, Poriadie, Vrbovce
16. 9. 2018 / 9.00 - 18.00 hod.

V mesiaci september sme si pre vás pripravili podujatie na počesť Slovenského povstania z roku 1848, o ktoré sa pričinili Štúrovci. Išlo o ozbrojené vystúpenie dobrovoľníckych skupín organizovaných Slovenskou národnou radou so sídlom vo Viedni.

Začiatkom septembra 1848 sa Ludevít Velislav Štúr vrátil zo Záhrebu do Viedne a začal pripravovať ozbrojené povstanie na Hornej zemi, ktoré malo pozdvihnúť nášho národného ducha v boji za slobodu a sebaurčenie vlastného národa.Tak sa udialo dňa 18. septembra 1848 na hranici Moravsko-Slovenskej, kde asi 500 dobrovoľníkov zložilo prísahu na Slovenskú zástavu a položilo tým základ sebaurčenia nášho národa, na ktorom stojíme práve dnes.

Tento rok oslavujeme 170. výročie od týchto udalostí, ktoré si chceme touto akciou pripomenúť. Podujatie sa uskutoční 16. 9. 2018 so začiatkom v Nitre. Počas tohto dňa sa budeme spoločne presúvať cez viaceré symbolické miesta a klásť vence na pamätných miestach.

Harmonogram podujatia

 • 9.00 hod. - Nitra - pomník Ludevíta Velislava Štúra
 • 9.45 hod. - obec Šulekovo v Hlohovci - pamätník Holubiho a Šuleka
 • 11.00 hod. - mesto Senica - pamätník na Horných Surovinách
 • 11.15 hod. - Hlboké - Mohyla Dr. J. M. Hurbana
 • 12.00 hod. - Brezová pod Bradlom - pamätník Hurbanovských bojov
 • 12.30 hod. - Myjava - Múzeum SNR
 • 13.00 hod. - Poriadie - pamätník u Klasovitých
 • 13.00-15.00 hod. - Presun na posledné miesto a obedná prestávka
 • 15.00 hod. - osada Šance v obci Vrbovce, ukončenie podujatia - „Pamätník 1848“

Program v osade Šance v obci Vrbovce (od 15.00)

 • Hymna
 • Položenie vencov a kvetov k pamätníku
 • Hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“ - spevokol ECAV Vrbovce
 • Báseň Janka Kráľa „Jarná pieseň“
 • Príhovory (p. starosta Redecha, p. seniora Hvožďara, p. Pavla Vandeliu)
 • Piesne v podaní detí zo školy Vrbovce
 • Sadenie stromov
 • Vystúpenie detí z Vrboviec

Tešíme sa na vás.
o. z. Slavica


Spomienka na minuloročné podujatie

170. výročie Povstania slovenského ľudu 1848 170. výročie Povstania slovenského ľudu 1848
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.