Bibliotéka Slavica 2019

Bibliotéka Slavica 2019
Nitra, Dom Matice slovenskej
Dolnočermánska 737/91, 949 11 Nitra
31. 03. 2019, 10:00 - 18:00 hod.

V Marci, mesiaci kníh si naše združenie Slavica z Nitry pre vás pripravilo nový projekt pod názvom BIBLIOTÉKA SLAVICA. Pôjde o medzinárodnú knižnú výstavu určenú pre malé vydavateľstvá, ktoré sa venujú problematike Slovanov a Slovanstva. A to najmä tematickým oblastiam ako sú dejiny a pamiatky, príroda, jazyk a kultúra, ľudové umenie, pôvodná kultúra Slovanov, etnografia, folklór, písomníctvo, filozofia a podobne..

Ide o medzinárodnú knižnú výstavu určenú pre menšie vydavateľstvá, ktoré sa venujú autorom sveta Slovanov. A to najmä tematickým oblastiam ako sú dejiny a pamiatky, príroda, jazyk a kultúra, ľudové umenie, tradície, pôvodná kultúra Slovanov, etnografia, folklór, písomníctvo, filozofia a podobne.

Naším cieľom je upriamiť pozornosť na menšie vydavateľstvá späté so slovanskou tematikou, ktoré majú možnosť aj prostredníctvom tohto podujatia prezentovať svoje publikácie k širokej slovenskej verejnosti. Knižnú ponuku našich vydavateľstiev bude dopĺňať sprievodný program, pozostávajúci hlavne z prednášok a besied s autormi a vydavateľmi.

Okrem iného sa môžete tešiť na Filatelistickú výstavu a výstavu obrazov pod názvom Slovanská duša.

Jarná knižná burza

Na Jarnej knižnej burze, ktorá je už tradične súčasťou Bibliotéky sa môžete tešiť okrem kníh z antikvariátov aj na iné doplnkové produkty.

Podujatie bude doplnené o spevácke vystúpenie Olesie Grac.

PROGRAM BIBLIOTÉKY

  • 1. Alan Dolog- Naše dejiny úplne inak
  • 2. Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD. - Jakutsko
  • 3. Ľubomír Huďo- Permanentná mediálna dehonestácia slovanskej vzájomnosti
  • 4. PhDr.Viktor Timura, CSc.- Pôvod a vývoj názvov Slovan- Sloven- Slovák II
  • SPEVÁCKE VYSTÚPENIE OLESIA GRAC
  • 5. Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. - Nestorov letopis.Povesť o dávnych časoch...
  • 6. Iva Vránska Rojková- Nikita MICHALKOV: Vyháňač Besov
  • 7. Mgr. Eugen Paľcev- Michail OŠLAKOV: Génius Stalin, titan 20. storočia
  • 8. Bc. Miloš Zverina- Oľga BEREGOVÁ: Symboly Slovanov
  • VÝSTAVA OBRAZOV IVETA KOPASOVÁ

Najnovšia kniha edície Slavica, SYMBOLY SLOVANOV, bude prvý krát predstavená práve na podujatí Bibliotéka Slavica 2019, ktoré sa uskutoční 31.3.2019 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Tešíme sa na Vás.NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.