Slovanstvo a svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti

JEDNOTNÍ SLOVANIA V EURÓPE SÚ SILA, DOBRÁ SILA

Slovanstvo a svet minulosti

Posledný veľký projekt spolupráce a spolužitia Slovanov na báze vzájomnej výhodnosti a úcty skončil neúspechom už pred štvrťstoročím. Hlavným impulzom k jeho ukončeniu bola tzv. perestrojka a glasnosť vtedajšieho lídra Sovietskeho zväzu, ktorá bola predprípravou na zavádzanie nového svetového poriadku pod hegemóniou USA. Za posledných tisíc rokov to bol hádam jediný vážny projekt, ktorý stojí za zmienku. Ostatné záblesky v dejinách slovanskej vzájomnosti a spolupráce sa skončili neúspechom skôr ako sa vôbec začali. Zlaté časy Slovanov, keď žili ako jeden veľký národ od brehov Atlantického oceánu po Aljašku si už nikto nepamätá aj vďaka dobrotivým tvorcom oficiálnej histórie, ktorí sa tak príkladne o nás starajú a nedovolia aby sme zblúdili zo správnej cesty.

Slovanstvo a svet prítomnosti

Po prehratej studenej vojne a nástupe globálneho zla, ktoré sa rozhodlo zavádzať vo svete nový svetový poriadok, zostali nám Slovanom len oči pre plač. Začalo to najprv u južných Slovanov (Juhoslovanská federatívna republika), kde občania zrazu zistili, že sa vlastne nenávidia a už nechcú spolu žiť. Samozrejme ich o tom dokázali presvedčiť "dobré duše" demokratického západu. Nám západným Slovanom nahovorili, že my sme vlastne taká slovanská elita a historicky patríme k západu. Keďže nám to veľmi imponovalo a táto idea si získala dostatok stúpencov, tak sme im (rozumej západu) postupne odovzdali poľnohospodárstvo, priemysel, finančný systém, média a nakoniec aj samotné vládnutie a rozhodovanie. Týka sa to hlavne Česka, Poľska, Slovenska a dolnozemských Slovenov žijúcich v Maďarsku. Hovoriť o osude Lužických Slovanov a Slovanov z Východnej ríše už hádam nemá ani význam, nakoľko prešli úspešnou asimiláciou a svoj pôvod iba možno tušia. Momentálne globálne zlo operuje u východných Slovanov. Po neúspechu v Rusku (Jeľcinova éra) a v Bielorusku sa rozhodli destabilizovať Ukrainu. Používajú na to osvedčenú metódu farebnej revolúcie. Tieto technológie sú už dostatočne známe a preskúmané. Piliermi destabilizácie a postupnej kolonizácie krajiny sú hlavne nastrčené mimovládne organizácie s agendou presadzovania demokracie a ľudských práv. Ďalšími piliermi v tomto procese sú hlavne korporátne média a skorumpovaní politici. No napriek tomuto všetkému už badať postupné prebúdzanie sa zo spánku a hľadanie východísk z tohto neutešeného stavu slovanstva prítomnosti.

Slovanstvo a svet budúcnosti

Slovania sú najpočetnejšou skupinou obyvateľstva v Európe a zároveň predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre globálne zlo, ktoré sa snaží ovládnuť celý svet. Momentálne postavenie Slovanov v Európe je ponižujúce. Západ ovládaný nadnárodnými korporáciami si urobil postupne z našich krajín odbytište pre svoje výrobky pochybnej kvality. Sociálne zabezpečenie, reálne mzdy a kvalita života išla za toto obdobie kolonizácie výrazne dolu. Tento stav a jeho príčiny sú už občanom dostatočne známe a nemá význam sa im na tomto mieste dopodrobna venovať. Dôležité je hľadať východiská a mať predstavu o budúcnosti našich slovanských národov. O budúcnosti Slovanov sa rozhoduje práve tu a teraz. Je nad slnko jasné, že sily globálneho zla nás znova ženú do bratovražednej vojny medzi sebou, tak ako to bolo v devedesiatich rokoch minulého storočia v Juhoslávii. Samozvaná chunta v Kieve, ktorú dosadil západ má za úlohu rozvrátiť Ukrainu a vyvolať konflikt s Ruskom. Je len na nás, občanoch jednotlivých slovanských krajín či sa necháme manipulovať korporátnimi médiami a predajnými politikmi, alebo sa postavíme na stranu dobra a vyhlásime vojnu globálnemu zlu. Lebo povinnosťou každého občana v demokratickej krajine, o čom nás dennodenne presviedčajú že my také krajiny sme, je postaviť sa na odpor zlu, manipulácii a fašistickým tendenciám ktoré klopú na bránu Európy.

noviny Dobrá sila 4/2014 noviny Dobrá sila 4/2014, str. 25

Miloš Zverina, Nitra, apríl 2014
vyšlo v novinách Dobrá sila 4/2014

Noviny Dobrá sila si môžete stiahnuť tu...
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.