Dni Slovanov 2011

Dni Slovanov 2011

III. ročník Dní Slovanov sa uskutočnil v Nitre v dňoch 2. až 5. júla 2011 ako súčasť podujatí Cyrilo-metodských a Pribinových slávností, každoročne organizovaných mestom Nitra. Išlo o stretnutie zástupcov slovanských národov zo Slovenska, Poľska, Bieloruska, Srbska a Bulharska, ktoré malo viacero podôb a platforiem. Tento ročník bol špecifický aj preto, že sme si pripomenuli významné výročie vydania Zoborských listín z rokov 1111 a 1113. V duchu tohto výročia naši slovanský bratia zanechali "Odkaz Slovanov" na symbolickom papierovom chodníku, ktorý začínal od stolca "Proglas".

Od vzniku myšlienky Dní Slovanov sa v ich rámci vyprofilovalo viacero hlavných podujatí. V roku 2011 sa uskutočnili tieto podujatia:

 • Spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti, sa uskutočnilo dňa 2. júla 2011 asi 10 km od Nitry v obci Alekšince. Podujatie sa začalo privítaním účastníkov zástupcami obce a vystúpeniami miestnych súborov z Alekšiniec. Následne zobrali do svojich rúk réžiu programu naši hostia z Bulharska, Poľska, Srbska a Bieloruska. Asi o 21.30 hod. sa rozhorela Vatra Slovanskej vzájomnosti a program a zábava pokračovala do neskorých večerných hodín.
 • Medzinárodný folklórny festival Slavica Fest. Prvé vystúpenie v rámci tohto festivalu sa uskutočnilo dňa 3. júla 2011 o 14.00 hod v mestskom parku na Sihoti. Napriek nepriaznivému počasiu mali možnosť prítomní diváci vzhliadnuť profesionálne vystúpenia folklórnych súborov:
  • Zespol Juzyna z Zawoja (Polska)
  • Kulturno Umetničko Družstvo "Dimitrije Tucovič" Beograd (Srbija)
  • Narodnij ansabl narodnoj muzyki "Subboteja" Mogilev (Belarus)
  • Ansabal "Gotse Delche" ot Sofia (Bulgaria)

Medzinárodný festival Slavica Fest pokračoval svojim ďalším vystúpením dňa 5. júla 2011, na sviatok sv. Cyrila a Metoda na pódiu pod hradbami majestátneho a pre nás významného nitrianskeho hradu. Aj vďaka nitrianskemu biskupstvu mali možnosť diváci vidieť skvelú produkciu pod konečne slnkom rozžiarenou oblohou.

Medzinárodná vedecká konferencia Forum Slavica sa konala dňa 5. júla 2011 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v budove nitrianskej synagógy za účasti našich zahraničných hostí. Po otvorení konferencie sme mali možnosť si vypočuť pozdravné posolstvá postupne v bulharskom, srbskom, poľskom a bieloruskom jazyku. Na konferencii boli odprezentované zaujímavé príspevky našich prednášajúcich v tomto poradí:

 • PhDr. Peter MULÍK, Slovenský historický ústav MS:
  Kresťanský pôvod pomenovania dní v týždni u Slovanov
 • PhDr. Miroslav DEMKO:
  Zápas o identitu Franza Lista
 • prof. PhDr. Andrej ČERVENÁK, CSc.:
  Slovanská vzájomnosť
 • Dr. Milan SIDOR, CSc., Slovanská akadémia Prešov:
  K otázke nového, moderného a dynamizujúceho Slovanstva.

Prezentácia slovanských krajín Svet Slovanov. Toto podujatie, kde išlo o prezentáciu umelcov, remeselníkov a slovanských krajín ako takých, sa uskutočnilo dňa 5. júla 2011 pod nitrianskym hradom (Pribinovo námestie a námestie Jána Pavla II.). Uvedenej prezentácie, na základe nášho pozvania sa zúčastnili:

 • Nikola Christov Daskalov, Bulgaria, mesto Sumen (Hrnčiarstvo a keramika)
 • Ludmila Lazarenko, Belarus mesto Mogilev (Výrobky zo slamy a prútia)
 • Tatjana Michajlovna Feskova, Belarus mesto Mogilev (Výrobky zo slamy a prútia)
 • Michal Bárta, Slovensko, Bystričany (Rezbár)
 • Michal Nemček, Slovensko, Nitrianske Sučany (Pastierske palice, valašky)
 • Izabela a Anton Chylovci, Slovensko, Prievidza (Hrnčiarstvo a keramika)
 • Milan Látka, Slovensko, Prievidza, (Nožiarstvo)

Na záver len toľko, že myšlienka stretávania sa ľudí zo slovanského sveta, šírenie myšlienok našej spolupatričnosti a propagácia našej spoločnej kultúry, folklóru,... sa naplnila.

Poster Bulgaria 2011 >> zväčšiť obrázok

Miloš Zverina, v Nitre dňa 7. júla 2011

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.