12. mája 2023

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE)

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE) Žiadosti slovenského národa alebo Mikulášske žiadosti bol najucelenejší slovenský politický program počas meruôsmych rokov 1848 – 1849. Žiadosti boli prijaté 10. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši (stretnutie asi 30 štúrovcov) a vyhlásené 11. mája 1848 v […]
19. apríla 2023

Slovanská škola

SLOVANSKÁ ŠKOLA Domáca veda o minulosti   Snaha mnohých aktívnych ľudí skúmať minulosť, zhodnotiť súčasnosť a v nej zakorenené tendencie vývoja budúcnosti, prebúdza záujem verejnosti o našu minulosť. […]
12. apríla 2023

Viktor Timura: Generácie obrodenia

GENERÁCIE OBRODENIA Všetkým nasledujúcim generáciám: Slovania! „V delení našom je sila nepriateľa nášho a náš hrob, v spolčení našom jeho záhuba a naše spasenie“ (L. Štúr) Svedectvo o neľahkej […]
23. marca 2023

Sviatky Slovanov – sviatky jari

Sviatky Slovanov- sviatky jari   Sviatky Slovanov   Slovania boli vždy spätí s  prírodou a  svoj život organizovali a žili v súlade s prírodou. Prírodu chápali ako súčasť […]
9. novembra 2022

BYSTVOR, BYTIE A TVORENIE SLAVIANOV A ÁRIJCOV

BYSTVOR, BYTIE A TVORENIE SLAVIANOV A ÁRIJCOV Letopisné dedičstvo predkov Kniha prvá V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície  našich  predkov. […]
26. septembra 2022

JESENNÉ SVIATKY V NITRE

JESENNÉ SVIATKY V NITRE JESENNÁ ROVNODENNOSŤ A NOVOLETIE 7531   Kalendár našich dávnych Predkov (Slnečný kalendár Volchvov) bol vždy presný a neviazal sa na počet dní v […]
19. septembra 2022

RUSKO A EURÓPA, Monument slovanskej mysle

RUSKO A EURÓPA Monument slovanskej mysle   „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné skutky obracajú […]
13. júla 2022

GENERÁCIA VŠESLÁVIE

GENERÁCIA VŠESLÁVIE   GENERÁCIA VŠESLÁVIE   Práca Viktora Timuru po novom vymedzuje miesto a význam generácie Všeslávie (P. J. Šafárika, J. Kollára, F, Palackého a K. Kuzmányho) pri […]
15. apríla 2022

Kniha mesiaca apríl – GENOCÍDA SLOVANOV

GENOCÍDA SLOVANOV Kniha mesiaca apríl – GENOCÍDA SLOVANOV Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin a zároveň je aj tým najťažším zločinom proti ľudskosti. Je […]