26. októbra 2020

Jesenná knižná burza v Nitre

3. ročník, o.z. Slavica
26. októbra 2020

Slovenský ornament svetovým

výtvarný a vzdelávací kurz
26. októbra 2020

Prorocké slová o Slovanoch

Tento text napísal F.M. Dostojevskij v Denníku spisovateľa v roku 1876, v čase, keď vrcholili balkánske vojny.
12. októbra 2020

Genocída Slovanov

Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin a zároveň je aj tým najťažším zločinom proti ľudskosti.
12. októbra 2020

Novoletie Slovanov

Slovania mali od dávnych čias po dnešok niekoľko foriem počítania času (hodiny, dni, týždne, mesiace, roky…), no nie všetky sa uchovali v našej pamäti.
12. októbra 2020

Čaro Slovenského ornamentu

„Ten národ, ktorý kreslenie pestuje práve tak ako čítanie a písanie, bude jedným z najbohatších.“
8. októbra 2020

Sviatky a tradície Slovanov, magický deň letného slnovratu

Slovania boli vždy spätí s prírodou a svoj život žili v súlade s prírodou. Prírodu chápali ako súčasť svojho života, niečo čo sa nachádzalo PRI RODE.