12. apríla 2023

Viktor Timura: Generácie obrodenia

GENERÁCIE OBRODENIA Všetkým nasledujúcim generáciám: Slovania! „V delení našom je sila nepriateľa nášho a náš hrob, v spolčení našom jeho záhuba a naše spasenie“ (L. Štúr) Svedectvo o neľahkej […]
9. novembra 2022

BYSTVOR, BYTIE A TVORENIE SLAVIANOV A ÁRIJCOV

BYSTVOR, BYTIE A TVORENIE SLAVIANOV A ÁRIJCOV Letopisné dedičstvo predkov Kniha prvá V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície  našich  predkov. […]
19. septembra 2022

RUSKO A EURÓPA, Monument slovanskej mysle

RUSKO A EURÓPA Monument slovanskej mysle   „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné skutky obracajú […]
13. júla 2022

GENERÁCIA VŠESLÁVIE

GENERÁCIA VŠESLÁVIE   GENERÁCIA VŠESLÁVIE   Práca Viktora Timuru po novom vymedzuje miesto a význam generácie Všeslávie (P. J. Šafárika, J. Kollára, F, Palackého a K. Kuzmányho) pri […]
15. apríla 2022

Kniha mesiaca apríl – GENOCÍDA SLOVANOV

GENOCÍDA SLOVANOV Kniha mesiaca apríl – GENOCÍDA SLOVANOV Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin a zároveň je aj tým najťažším zločinom proti ľudskosti. Je […]
15. marca 2022

Západní slovania – OSOBNOŤ JURIJA IVANOVIČA VENELINA

ZÁPADNÍ SLOVANIA OSOBNOŤ JURIJA IVANOVIČA VENELINA   Jurij Ivanovič Venelin (1802 – 1839) – významný historik, lingvista, etnograf a folklorista prvej polovice 19. storočia. Bol jedným zo […]
15. novembra 2021

Recenzia knihy Pavla Tulajeva – SLOVANIA

Recenzia knihy Pavla Tulajeva – SLOVANIA SLOVANIA Školy ruských historikov o pôvode a formovaní Slovanov Recenzia: TULAJEV, Pavel. Slovania. Bratislava : Nitrava, 2020. 415 s. ISBN: […]
17. mája 2021

SLOVENSKÁ ORNAMENTIKA

17. mája 2021

NEZNÁME DEJINY – dejiny na ktoré sa nepamätáme