6. apríla 2021

Sviatky Slovanov- jarná rovnodennosť a sviatky jari

19. februára 2021

Návrat ku koreňom, pôvodnej Kultúre a Duchovnu

26. októbra 2020

Jesenná knižná burza v Nitre

3. ročník, o.z. Slavica
26. októbra 2020

Slovenský ornament svetovým

výtvarný a vzdelávací kurz