Projekt Dni Slovanov

Logotyp Dni Slovanov

Dni Slovanov sú momentálne najvýznamnejšou aktivitou občianskeho združenia Slavica. Cieľom projektu je vytvorenie tradície pravidelného stretávania sa (najmenej jeden krát ročne) vyslaných zástupcov slovanských národov a komunít z celého sveta, a tiež rozvíjanie spolupráce a spolupatričnosti medzi nimi. Slavica o.z. chce týmto spôsobom prispieť k budovaniu spoločného európskeho domu, kde nájdu svoje miesto všetky slovanské národy v spolupráci s ostatnými národmi Európy. Dni Slovanov sú zároveň jednou z ciest, ako dať myšlienke slovanskej vzájomnosti nový rozmer a kvalitu.

Hlavné ciele projektu Dni Slovanov

  • propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce,
  • podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta,
  • propagácia ľudovej kultúry, umenia a tradícií slovanských národov,
  • organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov,
  • organizovanie rôznych spoločenských podujatí.
Pre viac informácií o aktuálnom ročníku kliknite sem...

Všetky aktivity organizované počas Dní Slovanov by mali prispieť k zvýšeniu záujmu širokej laickej verejnosti o problematiku slovanstva, dejín a kultúry Slovanov a tiež o dejiny a ľudovú kultúru Slovenska, Slovákov a všetkých etník a národností žijúcich v minulosti a dnes na území Slovenska. S tým súvisí i popularizácia slovanských krajín (s ich prírodným a kultúrnohistorickým bohatstvom), slovanských jazykov a kultúr.

Mesto Nitra a jeho okolie patria z hľadiska historického významu k najvýznamnejším lokalitám nielen v dejinách Slovenska, ale aj slovanských dejín (Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša, misia Konštantína a Metoda, založenie Uhorského kráľovstva). Preto si Nitra plným právom zaslúži, aby sa podujatie takéhoto významu organizovalo práve v tomto meste.

Kliknite a prezrite si bulletin Nitra, milá Nitra 2011

bulletin Nitra milá Nitra 2011
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.