Dni Slovanov 2013

Dni slovanskej vzájomnosti a spolupráce

Už po piatykrát sa v Nitre spojí slovanský svet na podujatiach Dni Slovanov. Piaty ročník festivalu slovanskej vzájomnosti, kultúry, histórie a spolupráce sa bude konať v dňoch 5.-7. júla 2013. Folklórny festival Slavica Fest, ktorý je súčasťou festivalu propaguje mesto Nitra, Nitriansky kraj a Slovenskú republiku u partnerov v zahraničí, ktorých pozývame na festival (Česko/Morava, Bielorusko, Srbsko, Rusko, Bulharsko).Podujatie prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života v meste a korešponduje s Cyrilo-metodskými slávnosťami, ktoré si tento rok pripomínajú 1150 výročie príchodu solúnskych bratov na naše územie. Dni Slovanov organizuje Občianske združenie Slavica, v spolupráci s ďalšími partnermi. Podujatie má za cieľ vytvoriť tradíciu stretávania sa predstaviteľov slovanských národov, ktorých snahou je podieľať sa na budovaní spoločného európskeho domu.

Rovnako ako predchádzajúce roky, aj tentoraz Dni Slovanov ponúknu vystúpenia folklórnych súborov, prezentáciu tradičného slovanského umenia i odbornú konferenciu. Dramaturgom a moderátorom piateho ročníka Slavica Fest bude Drahomír Daloš. Medzinárodný folklórny festival sa snaží popularizovať tému slovanskej vzájomnosti, podporovať kultúrnu výmenu medzi slovanskými krajinami a ich umeleckú činnosť. Folklórne súbory budú môcť návštevníci vidieť 6.júla 2013 o 17:00 na Svätoplukovom námestí v Nitre, kde sa uskutoční aj prezentácia slovanských krajín nazvaná Svet Slovanov a to prostredníctvom propagačných materiálov, suvenírov, remeselníckych a umeleckých výrobkov, publikácií. 7. júla 2013 o 14:00 sa súbory predstavia v parku na Sihoti v Nitre. 5.júla 2013 o 18:00 sa uskutoční v priestoroch obecného areálu v Alekšinciach podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti. Cieľom je podporiť kultúrnu a spoločenskú výmenu medzi predstaviteľmi a reprezentantmi jednotlivých slovanských krajín, ktorí navštívia Slovensko a Nitru v rámci podujatia Dni Slovanov 2013. Ambíciou je udržať čo najviac osobných, neformálnych kontaktov medzi návštevníkmi zo zahraničia a Slovenska, pozvanými oficiálnymi reprezentantmi slovanských krajín, obyvateľmi obce Alekšince pri Nitre a organizátormi o.z. Slavica.

Vedecká konferencia – Forum Slavica

Súčasťou Dní Slovanov býva aj odborná časť Forum Slavica. Uskutoční sa 28.júna 2013 o 10:00, v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Témou konferencie bude: Cyril a Metod v umeleckej tvorbe; duchovný rámec byzantskej misie; Cyrilo-metodská tradícia. Konanie konferencie podporuje obraz mesta Nitra ako vedeckého a kultúrneho centra, ktorý má svoje opodstatnenie z hľadiska historického významu mesta, nielen v dejinách Slovenska, ale aj v histórii slovanského sveta. Konferencia Forum Slavica 2013 je určená pre širokú laickú a odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o tému Cyrila a Metoda a ich pôsobenia na našom území. Bude prínosom pre odborníkov a poučených laikov zaoberajúcich sa kultúrnym dedičstvom našich slovanských predkov, najmä pre archeológov, historikov, etnológov a pamiatkarov.

Okrem spomínaných aktivít je O.z. Slavica autorom aj internetového projektu, zameraného na propagáciu historických pamiatok (www.kastiel.org,resp.www.hrady-zamky-kastiele.sk). Každá pamiatka, či už sú to hrady, zámky, kaštiele, kúrie, skanzeny, meštiacke domy, technické pamiatky, pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry a ďalšie, majú svoju kultúrnohistorickú hodnotu, v ktorej sa odzrkadľuje prejav materiálnej kultúry našich predkov, ich estetického cítenia a obraz spôsobu života v konkrétnom období.


NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.