Forum Slavica 2011

3. ročník medzinárodnej konferencie Forum Slavica 2011 sa konal 5. júla 2011 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v budove nitrianskej synagógy za účasti našich i zahraničných hostí. Po otvorení konferencie sme mali možnosť vypočuť si pozdravné posolstvá postupne v bulharskom, srbskom, poľskom a bieloruskom jazyku. Na konferencii boli odprezentované zaujímavé príspevky našich prednášajúcich účastníkov.

FORUM SLAVICA

V tomto ročníku nebola konferencia tematicky zameraná.

PROGRAM KONFERENCIE


PhDr. Peter Mulík

PhDr. Peter Mulík

Slovenský historický ústav MS

Kresťanský pôvod pomenovania dní v týždni u Slovanov

(Slovenská republika)

PhDr. Miroslav Demko

PhDr. Miroslav Demko

hudobný historik, muzikológ, Bratislava

Zápas o identitu Franza Lista

(Slovenská republika)

prof. PhDr. Andrej Červenák, CSc.

prof. PhDr. Andrej Červenák, CSc.

Slovanská vzájomnosť

(Slovenská republika)

Dr. Milan Sidor, CSc.

Dr. Milan Sidor, CSc.

K otázke nového, moderného a dynamizujúceho Slovanstva.

(Slovenská republika)

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.