Forum Slavica 2015

Medzinárodná vedecká konferencia Forum Slavica 2015 sa konala dňa 18. septembra 2015 v priestoroch ŠD Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

ŠTÚR A SLOVANSTVO

PROGRAM KONFERENCIE


PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
odborný garant konferencie

(Slovensko)

  Otvorenie a úvodné slovo


Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

(Slovensko)

  Slovanstvo v kontexte civilizačnej dilemy v myslení Ľ. Štúra


Mgr. Milan Šupa

Mgr. Milan Šupa

(Slovensko)

  Aktuálnosť odkazu Ľudovíta Štúra


Starosloviensky Otče náš, ktorý odznel na konci príspevku p. Milana Šupu


Starosloviensky Otče náš je jedna z najstarších a mnohí tvrdia, že aj najkrajších modlitieb starých kresťanov. Podľa historikov jeho jazykové korene siahajú ešte do čias pred cyrilo-metodskej christianizácie našich slovanských predkov.

Otče naš, iže jesi na nebesich,
da svjatitsja imja Tvoje,
da prijdet Carstvije Tvoje,
da budet voľa Tvoja,
jako na nebesi, i na zemľi.
Chľib naš nasuščnyj dažď nam dnes,
i ostavi nam dolhi naša,
jakože i my ostavľajem dolžnikom našim,
i ne vvedi nas vo iskušenije,
no izbavi nas ot lukavaho.

Amiň.


  DISKUSIA
Sergey Komkov


  DISKUSIA
Milan Šupa, Viliam Hornáček, Sergey Komkov, Anna Matuláková


JUDr. Zdeněk Opatřil

JUDr. Zdeněk Opatřil

(Česká republika)

  Ľudovít Štúr – otec slovenského národa


  DISKUSIA
Marek Głogoczowski, Sergey Komkov, Petr Synek


PhDr. Viktor Timura, CSc.

PhDr. Viktor Timura, CSc.

(Slovensko)

  Kontexty problematického spisu Ľ. Štúra - Slovanstvo a svet budúcnosti


Miloš Zverina

Miloš Zverina

(Slovensko)
osolstvo Slovanov z brehov Dunaja od Velislava Ludevíta Štúra, nové vydanie Nitra 2015

  Slovanstvo a svet budúcnosti


Krst publikáci

Krst publikácie


  Krst publikácie - V. L. Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti


NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.