Členovia občianskeho združenia Slavica

výkonný výbor združenia

 • Miloš Zverina, predseda o.z.
 • Drahoš Daloš, podpredseda o.z.
 • Mgr. Alena Zverinová, tajomníčka združenia

členovia združenia

 • Mgr. Blažko Daniel
 • Čapo Marcel
 • Flimel Oto
 • Mgr. Jurčinová Nikoleta
 • Jurenka Rudolf
 • Kozlová Eva
 • Krumpál Juraj
 • Strnisková Eva
 • PaedDr. Martinka Ľubomír
 • Mikula Milan
 • Svitačová Jana
 • Zverinová Nina

Čestní členovia združenia

 • RNDr. Bienik Ján, CSc.
 • Dr. Głogoczowski Marek
 • Jobus Andrej Budislav
 • Kikešev Nikolaj Ivanovič
 • PaedDr. Maliariková Sylvia
 • JUDr. Opatřil Zdeněk
 • Mgr. Sudecký Ratko
 • PhDr. Timura Viktor, CSc.
 • Zimková Milka

Dobrovoľníci občianskeho združenia

 • Antropova Galina
 • Benc Milan
 • Drienovský Milan
 • Grác Lukáš
 • Lazanová Andrea
NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: