Z valného zhromaždenia Slavice

Na Valnom zhromaždení občianskeho združenia Slavica schválili text Deklarácie Slovienov a diskutovali o slovanskom Manifeste

V priestoroch Matice slovenskej v Nitre sa uskutočnilo Valné zhromaždenie občianskeho združenia Slavica, na ktorom členovia a sympatizanti združenia zhodnotili výsledky tohtoročnej práce, vypracovali plány na budúci rok, schválili text Deklarácie Slovienov, ktorá bola v stredu na práve poludnie vyhlásená na vrchu Zobor, a diskutovali o príprave slovanského Manifestu.

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa v pondelok večer konalo v priestoroch Matice slovenskej v meste pod Zoborom, bolo prítomných vyše 20 delegátov z celého Slovenska a prišla aj návšteva z Poľska. V úvode predseda združenia Slavica Miloš Zverina porozprával o činnosti združenia v tomto roku, na obrazovke premietal fotografie zo všetkých podujatí, ktoré organizovali alebo na ktorých sa zúčastnili členovia Slavice. Dohromady bolo to takmer 50 veľkých a menších akcií.

V januári to boli oslavy slovanstva v osobe Velislava Ludevíta Štúra v Modre, v marci – Bibliotéka Slavica v Nitre, v apríli podujatie na Slavíne pri príležitosti 73. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska od nemecko-fašistických okupantov a výlet na Devín, v máji – slávnosti na vrchu Vápnik, v júni účasť na všeslovanskom zjazde v Prahe a vyhlásenie Pamätného dňa Genocídy Slovanov, v júli – tradičný Slavica festival a výstava Čaro slovenského ornamentu v Nitre, v auguste výtvarný kurz „S ornamentom svetom“, v septembri – podujatie k 170. výročiu Povstania slovenského ľudu v r. 1848 a popularizačná prednáška o Slovanoch v Bernolákove, v októbri tradičný Veles tur a Praktický seminár o mudrcoch z Altaja, v novembri sa uskutočnila tradičná jesenná burza kníh a prednáška Jana Kozáka o koreňoch Indoeurópskej duchovnej tradície v Nitre a spoločná prednáška vo Zvolene, v decembri – tvorivé dielne so Slavicou v Piešťanoch. Bol to zoznam väčších podujatí, okrem toho členovia a sympatizanti Slavice zorganizovali aj niekoľko desiatok menších akcií.

Následne Miloš Zverina podrobne porozprával o tohtoročnom hospodárení združenia, uviedol presné sumy nákladov a ziskov Slavice, výšky sponzorských darov a dotácií, hlavné Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra, hovoril o predaji kníh a CD, ktoré vydalo združenie Slavica.

Potom porozprával o plánovaných podujatiach v budúcom roku. Prezradil, že vydavateľstvo Slavica bude aj naďalej aktívne vydávať knihy slovanských autorov a diela o histórii slovanstva. Na začiatku roka, napríklad, vydavateľstvo Slavica vydá knihu rozprávok Alexandra Puškina v slovenčine a ruštine, knihu Symboly Slovanov a knihu Slovenská ornamentalistika.

Ďalej účastníci Valného zhromaždenia diskutovali o pamätnom dni 22. júna – Dni genocídy Slovanov, ktorý Slavica vyhlásila v tomto roku, o definícii pojmu antislavizmu, o texte Deklarácii Slovienov a príprave textu Manifestu Slovienov.

Podpredseda združenia Drahoš Daloš porozprával o zmenách, ktoré v budúcom roku nastanú v organizácii najväčšieho podujatia, ktoré organizuje združenie – tradičného Slavica festivalu, ktorý sa už v priebehu 10 rokov konal počas cyrilo-metodských slávností v Nitre. Prítomní hovorili o súčasnej situácii na Slovensku a vo svete, o živote Slovanov v rôznych krajinách a o možnostiach nadväzovania spolupráce so slovanskými spolkami v týchto krajinách.

Diskusia účastníkov Valného zhromaždenia – posledného oficiálneho podujatia Slavice v tomto roku pokračovala do neskorých večerných hodín. Niektorí členovia a sympatizanti Slavice sa v tomto roku stretnú ešte raz – 31. decembra, počas tradičného silvestrovského výstupu na Pyramídu – Zobor.

autor: Eugen Rusnák

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.