• Úvod
  • Médiá
  • Výročie narodenia autora slovenskej hymny Janka Matúšku

Výročie narodenia autora slovenskej hymny Janka Matúšku

Členovia Slavice si pripomenuli výročie narodenia slovenského vlastenca, štúrovca a autora slovenskej hymny Janka Matúšku

V tomto dome v meste pod Zonorom sa Janko Matúška určitý čas zdržiaval a má na ňom umiestnenú pamätnú tabuľu.

Pieseň Nad Tatrou sa blýska vznikla za osudných udalostí po odvolaní Ľudovíta Štúra z miesta námestníka Katedry reči a literatúry československej v Prešporku na Silvestra v roku 1843.

Burcujúce slová básne prvýkrát spievali Štúrovi študenti v čase protestného odchodu z Prešporku do Levoče (5. a 6. marca 1844). Svedčia o tom slová piesne i nadpis jej najstaršieho známeho zápisu Prešporský Slowáci, budaucí Lewočané.

Pieseň sa stala najobľúbenejšou piesňou štúrovskej mládeže.

Kolovala v odpisoch a jej záznamy nachádzame vo viacerých rukopisných spevníkoch. Znárodnela a za svoju ju prijali aj slovenskí dobrovoľníci v meruôsmom roku. Vytlačili ju ako leták.

Janko Matúška napísal báseň niekedy v januári alebo vo februári 1844 na nápev ľudovej piesne Kopala studničku, pozerala do nej. Pôvodne mala báseň šesť strof, neskôr bola upravená a okresaná na štyri.

Prvá upravená strofa tejto básne – piesne sa od 12. decembra 1918 stala súčasťou česko-slovenskej štátnej hymny a dnes sú prvé dve upravené strofy slovenskou štátnou hymnou (podľa zákona číslo 63/1993 Zbierky zákonov SR).

Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú,
nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú,
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Ešte jedle rastú
na krivánskej strane
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.

Už Slovensko vstáva,
putá si strháva
Hej rodina milá
hodina odbila,
žije matka Sláva!

autor: Miloš Zverina

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.