Po stopách Štúrovcov

24. apríla 2019 Slováci všetkých vekových kategórií opäť vystúpili na Devín. Vyše 70 členov a priaznivcov slovanskej občianskej organizácie Slavica a matičiari si pripomenuli historický výstup Štúrovcov, ktorý sa konal 24. apríla 1836. Účastníci výstupu na Devín si takto pripomenuli myšlienky slovanskej vzájomnosti a jednoty. Znova navštívili jedno z miest, odkiaľ pramení duchovná sila a inšpirácia pre Slovanov.

Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Pozornosť mladých ľudí, národovcov, sa v tých rokoch (ako aj členov a priaznivcov Slavice, matičiarov a iných národovcov v súčasnosti) upriamovala na miesta bytostne späté s najslávnejšími obdobiami slovanských a národných dejín.

Jedným z takýchto miest boli bezpochyby starobylé zrúcaniny Devína. Devín sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov, ako veľkolepý symbol hnutia národnej jednoty, slovenskej štátnosti a svojbytnosti, slovanskej spolupatričnosti, priateľstva, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie.

Tento rok sa na Devíne stretli členovia a priaznivci Slavice a veľká skupina členov Matice slovenskej zo Sučian (do Bratislavy prišiel celý autobus matičiarov), ktorá na Devín nielen prišla, ale predtým sa stihla ešte zastaviť aj na Bradle. Matičiari na Devíne zaspievali niekoľko krásnych ľudových a patriotických piesni, ako aj slovanskú hymnu, pieseň slovenských národovcov „Kto za pravdu horí“. Všetci národovci absolvovali trojhodinovú exkurziu na Devíne a zavesili veniec pod tabuľou Ľudovíta Štúra.

Dlho diskutovali o súčasnej situácii na Slovensku a v Európskej únii, poukazovali na to, že národovci na Slovensku sú rozdelení a prakticky nespolupracujú. Vyzývali na zjednotenie všetkých pronárodných, proslovenských a proslovanských síl. Dohodli sa na ďalšej spolupráci a stretnutiach na mnohých akciách, ktoré budú organizovať matičiari, Slavica a iné pronárodné organizácie a spolky. Nádherný výlet na Devín sprevádzalo krásne jarné počasie.

Pripomeňe si zároveň mená Slovákov, ktorí sa v nedeľu 24. apríla 1836, na sviatok svätého Juraja, zúčastnili výstupu na Devín: Jaroslav Bórik, Janko Bysterský, Timotej Cochius, Pavol Čendekovič, Benjamín Červenák, Drahotín Frndák, Gustáv Grossmann, Jozef Miloslav Hurban, Pavol Košacký, Daniel Krnúch, Ján Maróthy, Ján Mayer, Ladislav Paulíny, Drahotín Rafanides, August Horislav Škultéty, Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský.

autor: Eugen Rusnák

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.