Reakcie verejnosti 2009

Reakcie verejnosti na Dni slovanov 2009

Prečítajte si niekoľko reakcií od verejných činiteľov na podujatie Dni Slovanov 2009.

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Ognian Garkov, veľvyslanec Bulharskej republiky
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra Ognian Garkov, veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku

Alekšinské noviny 03/2009 ECHO Nitrianske noviny, 26. júna 2009
Alekšinské noviny 03/2009 ECHO Nitrianske noviny, 26. júna 2009

Poďakovanie primátora Jozefa Dvonča

Poďakovanie primátora Jozefa Dvonča

V Nitre, 7.7.2011

ďakovný list od primátora Nitry

Vážený pán predseda,
už po ôsmy krát sa nám spoločne darí úspešne pokračovať v slávnostiach Nitra, milá Nitra, ktorých jedným zo spoluusporiadatefov je i o.z. Slavica. Dovoľte mi poďakovať sa Vám za vynikajúcu spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo nielen obyvateľom mesta Nitry, ale i jeho návštevníkom, priniesť bohatý kultúrny program. Verím, že sme touto pestrou ponukou, obohatenou o Festival Sand Golden - prezentácia sôch z piesku, všetkým spríjemnili začiatok leta a pripomenuli dávnu históriu nášho mesta.

  Čítať Ďalej...

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.