Poďakovanie primátora Jozefa Dvonča

Poďakovanie primátora Jozefa Dvonča

V Nitre, 7.7.2011

ďakovný list od primátora Nitry

Vážený pán predseda,
už po ôsmy krát sa nám spoločne darí úspešne pokračovať v slávnostiach Nitra, milá Nitra, ktorých jedným zo spoluusporiadatefov je i o.z. Slavica. Dovoľte mi poďakovať sa Vám za vynikajúcu spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo nielen obyvateľom mesta Nitry, ale i jeho návštevníkom, priniesť bohatý kultúrny program. Verím, že sme touto pestrou ponukou, obohatenou o Festival Sand Golden - prezentácia sôch z piesku, všetkým spríjemnili začiatok leta a pripomenuli dávnu históriu nášho mesta.

Dúfam, že sa zástupcovia slovanských národov z Poľska, Bieloruska, Srbska, Bulharska a samozrejme aj Slovenska, ktorí nám svojim programom spríjemnili začiatok leta, cítili veľmi dobre a aj v budúcnosti zavítajú do starobylej Nitry.

Prajem Vám veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra

Kliknite a prezrite si článok MY Nitrianske noviny 27/2011 v tlačovej verzii

ďakovný list od primátora Nitry
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.