O nás

O SLAVICI

Slovanský spolok Slavica vznikol začiatkom roka 2009 v staroslávnej Nitre, významnom centre karpatských a podunajských Slovienov, neskôr Slovenov- Slovákov. No ľudia okolo Slavice začali so svojou činnosťou dávno predtým ako vzniklo samotné združenie. V auguste roku 1989 založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Alekšinciach pri Nitre. V júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU- združenie na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bolo vybudovanie Centra pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Cieľom združenia Slavica je propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi realizujeme rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Okrem toho má združenie Slavica za cieľ spájať všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú úprimnú snahu o budovanie slovanskej vzájomnosti a jednoty a majú v úcte naše tradičné hodnoty (rodina, národ, vlasť, jazyk, kultúra, tradície, zvyky, príroda,...) a to či už ide o pohanov, starovercov, rodovercov, kresťanov, ateistov alebo inak zameraných jednotlivcov a organizácie. Najvýznamnejším projektom nášho združenia je projekt DNI SLOVANOV, ktorého cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov (SLOVANSKÉ SNEMY A VEČE), propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny (PROJEKT SLAVICA FESTIVAL) a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta (PROJEKT SVET SLOVANOV), propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry (PROJEKT FÓRUM SLAVICA). V edícii BIBLIOTÉKA SLAVICA prinášame slovenskému čitateľovi knihy o slovanstve a Slovanoch. Okrem toho je naše združenie členom Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe.

SLAVICA V ROKU 2020

V tomto roku, poznačenom „korona krízou“ sme museli veľa každoročne sa opakujúcich podujatí zrušiť alebo presunúť. V mesiaci január sme zrealizovali v OC Centro Nitra Výstavu Čaro slovanského symbolu. Výstava bola venovaná pôvodnej kultúre a duchovnu karpatských a podunajských Slovienov. Ďalej to bolo spomienkové podujatie ktoré bolo venované 164. výročiu úmrtia Ludevíta Štúra v Modre. Pokračovanie Seminára Rodová niť v podobe webinára - prednášky ruského odborníka Alexeja Orlova ktorý predtým vystupoval v meste pod Zoborom koncom septembra 2019. Pocta Slovenskej domobrane a suverenite slovenského národa - spomienkové podujatie sa uskutočnilo vo Veľkých Vozokanoch pri pamätníku- soche leva. Výstup na vrch Velestúr na sviatok Velesa. 2. marca 2020 naše združenie uskutočnilo v Ruskom centre Prešovskej univerzity prezentáciu dvojjazyčnej knihy A. S. Puškina. V mesiacoch august a september sa nám podarilo zorganizovať druhý ročník podujatia Slovenský Národný Pochod so sprievodnými podujatiami na Dukle, vo Svidníku, v Španej Doline, na Bradle, Slavíne a hrade Devín. V septembri sa naše združenie prezentovalo na Rusínskom festivale vo Svidníku výstavou Čaro slovanského symbolu a prednáškami k tejto téme. 5. októbra 2020 sme podporili Národný výstup Slobody na vrch Kriváň, z ktorého následne vzišla Kriváňska výzva. V našej knižnej edícii Bibliotéka Slavica v tomto roku vyšli tieto tituly: Pavel Tulajev: SLOVANIA, Pavel Križko: Starobylé nápisy na kremnickom pohorí, Štefan Kostelničak: Slovenská Ornamentika, Kol. autorov: ARKTICKÁ TEÓRIA o našom pôvode, Jurij Venelin: Západní Slovania.

slavica-o-nas