Pôvodná kultúra Slovanov 2017

Pôvodná kultúra Slovanov 2017

V piatok, 30. júna 2017 sa v historických priestoroch Župného domu v Nitre uskutočnilo pokračovanie minuloročnej úspešnej medzinárodnej konferencie Pôvodná kultúra Slovanov, tentoraz s podtitulom "Slovanstvo v umení".

Tento rok na nej vystúpili títo pozvaní hostia: Svätoslav Hamaliar (Slovenská republika), Mgr. Ratko Sudecký (Chorvátska republika), Peter Hoffmann (Slovenská republika), Patrik Mago (Slovenská republika), Ing. Mojmír Mišun (Česká republika), Blanka Růžičková (Česká republika), Miloš Zverina (Slovenská republika), Dr. Emil Páleš (Slovenská republika), Radovan Masár (Česká republika), Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas (Slovenská republika). Tento formát konferencie by sme radi opakovali aj v budúcnosti a zvýšili jeho formálnu aj neformálnu úroveň podľa požiadaviek a návrhov účastníkov. Pozrite si videozáznamy z niektorých prednášok na tohtoročnej konferencii.

Pôvodná kultúra Slovanov 2017

Svätoslav Hamaliar

Svätoslav Hamaliar

(Slovenská republika)

  Hra na gitare, pieseň Modlitba za Slovanov


Mgr. Ratko Sudecký

Mgr. Ratko Sudecký

(Chorvátska republika)

  Krížové výpravy proti Slovanom


Ing. Mojmír Mišun

Ing. Mojmír Mišun

(Česká republika)

  Slovanská košile a její skrytý význam


Peter Hoffmann

Peter Hoffmann

(Slovenská republika)

  Výstava a prezentácia obrazov so slovanskou tématikou


Blanka Růžičková

Blanka Růžičková

(Česká republika)

  Hra na starých pastierskych nástrojoch


Patrik Mago

Patrik Mago

(občianske združenie Biosféra, Bratislava, Slovenská republika)

  Znovuzrodenie starého umenia Slovanov


Miloš Zverina

Miloš Zverina

(občianske združenie Slavica, Nitra, Slovenská republika)

  Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe


Dr. Emil Páleš

Dr. Emil Páleš

(Slovenská republika)

  Budúcnosť slovanskej kultúry


Radovan Masár

Radovan Masár

(Česká republika)

  Slovanská poézia


Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas

Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas

(Slovenská republika)

  Slovanský mediálny dom


NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.