Medzinárodný folklórny Slavica Festival

Medzinárodný folklórny festival Slavica Festival je hlavne prehliadkou folklórnych súborov z jednotlivých slovanských krajín, je určený pre širokú verejnosť, ktorú oslovuje ľudový tanec a spev a tradičná ľudová kultúra Slovanov. V rámci projektu Dni Slovanov vznikol s cieľom podporiť kultúrnu výmenu medzi krajinami slovanského sveta. Na festival sú pozývané najmä folklórne skupiny zamerané na prezentáciu tradičného ľudového tanca a spevu zo slovanského jazykového a kultúrneho prostredia. Festival korešponduje s cieľmi a duchom Cyrilo-metodských dní v Nitre, ktoré si pripomínajú kultúrny a duchovný prínos slovanských vierozvestov pre slovanské národy, ale aj všeobecne pre duchovný rozvoj Európy. Folklór patrí u slovanských národov a komunít k tým prejavom ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, na ktorý môžu byť ich príslušníci právom hrdí. Vyznačuje sa veľkou variabilitou a bohatstvom foriem. Skoro každá oblasť, mesto, alebo obec má svoj vlastný folklór - zvyky, tradície, kroje, hudbu, piesne, tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach usporadúvané folklórne festivaly. Festival Slavica Festival chce svojim špecifickým spôsobom prispieť k prezentácii a propagácii slovanského folklóru.

Zoznam účinkujúcich súborov a skupín

  Kliknite na obrázky nižšie a pozrite si zoznam účinkujúcich súborov a skupín zoradených podľa jednotlivých ročníkov. Za obdobie rokov 2009 až 2015 na Slavica Festivale vystúpilo už xxxx zoskupení z xxxx štátov.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.