Folklórny súbor Polana Makowska

Zespół regionalny „Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego, Polska

Polana Makowska

PoľskoMakow Podhalański, Poľskoweb: http://www.makow-podhalanski.pl

e-mail:

Všeobecné informácie o súbore Polana Makowska

Zespół regionalny „Polana Makowska” powstał w marcu 1983 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Makowie Podhalańskim. Należy zaznaczyć, że zespół ma głębsze korzenie, wcześniej bowiem działał jako dziecięcy zespół „Babiogórzanie” (1968).

Na pierwsze zajęcia uczęszczały głównie dzieci jednak z czasem przekształcił się on w zespół młodzieżowy i takim pozostaje aż do dnia dzisiejszego. W roku 1985 zespół trafia pod opiekę znanego choreografa pana Emila Bytoma, a kierownikiem artystycznym zostaje pani Krystyna Kołacz. Zespół prezentuje wówczas program górali żywieckich oraz część krakowską. Od 1986 roku makowska Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Makowianka” przejmuje opiekę finansową nad zespołem. Prezes Spółdzielni pan Karol Góra wyposażył w tym czasie członków zespołu w kompletne stroje krakowskie i babiogórskie. Jego staraniem odtworzono pieczołowicie wzory, kroje i hafty charakterystyczne dla tego regionu. Wszystkie poczynania w tym względzie konsultowane były z etnografami p. Zdzisławem Szewczykiem oraz p. Urszulą Janicką – Krzywdą kustoszem Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Do dziś w oparciu o te opracowania uzupełnia się wyposażenie zespołu w kierpce, pasy, portki, itp. Pan Karol Góra dbał także o poziom artystyczny zespołu. Program w całości konsultowany był z panią Janiną Kalicińską – choreografem, panią Aleksandrą Bogucką – etnomuzykologiem jak też panią Janicką – Krzywdą. Znaczącą rolę dla rozwoju Zespołu w tym okresie odegrała ścisła współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych w Makowie Podhalńskim, którego dyrektorem był wówczas mgr Stanisław Pawlik. Dzięki życzliwości dyrekcji i grona pedagogicznego uczniowie szkoły będący członkami Zespołu bez przeszkód uczestniczyli w zajęciach i licznych wyjazdach koncertowych.

Zespół prezentuje folklor górali babiogórskich, pieśni, tańce i obrzędy odtworzone z materiałów i zbiorów archiwalnych.

„Polana Makowska” posiada duży dorobek artystyczny. W okresie swojej działalności zespół dał wiele koncertów biorąc udział w licznych festiwalach, koncertując w kraju i poza jego granicami. Do ważniejszych należą na pewno wyjazdy do Austrii, Jugosławii, Bułgarii, krajów byłego ZSRR i Słowacji. Tradycją stały się już występy „Polany” na koncertach Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Dni Slovanov 2010 - Slavica Fest - Polana Makovska

Základné informácie o FS Polana Makowska

Zriadovateľ súboru:
Riaditeľ súboru:
Umelecký vedúci súboru:

Ľudovú hudbu vedie:

Organizačný vedúci súboru:
Rok založenia súboru: 1983
Kontaktná adresa:
Tel:
Fax:
Mobil:
e-mail:
web: http://www.makow-podhalanski.pl
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.