Folklórny súbor Ponitran

Folklórny súbor Ponitran
SlovenskoSlovensko

XXXXXXX XX, 949 01 Nitra

web: xxxx

e-mail: xxxxxx

Všeobecné informácie o FS Ponitran

Folklórny súbor Ponitran sa zameriava na prezentovanie tancov a piesní z Ponitria, Tekova a Hontu. Jeho špecifickou súčasťou je gajdošská muzika, ktorá nadväzuje na gajdošské tradície z okolia Nitry a Pohronského Inovca, v poslednom období sa špecificky zameral na folklórne tradície z národnostne zmiešaných obcí v okolí Nitry (Badice, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Žirany). Folklórny súbor sa pri naštudovaní piesní a tancov snaží vychádzať z tradičného a pôvodného folklóru, pričom využíva informácie z mnohých vlastných terénnych výskumov, ktoré už niekoľko rokov realizuje. Ľudová hudba FS Ponitran pokračuje v tradícii spolupráce s folklórnymi súbormi a skupinami Nitrianskeho kraja a tak pomáha zachovať a rozvíjať miestnu ľudovú kultúru a tradície. FS Ponitran získal mnoho ocenení na festivaloch a súťažiach na Slovensku i v zahraničí.

Základné informácie o FS Ponitran

Riaditeľka súboru: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Vedúci tanečnej zložky: kpt. Bc. Peter Kollárik
Vedúca hudobnej zložky: Ing. Svetlana Kolláriková Zaujcová
Rok založenia súboru: 1966
Kontaktná adresa: FS Ponitran, XXXXXXXXX, 949 01 Nitra
Mobil: 0905 xxxxxxxx
e-mail: xxxxxx
web: xxxxxxxxxxxxxx

Program vystúpenia súboru na Slavica Festival 2014

Novosielske - v programe sú spracované piesne a tance národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenska s typickým herným prejavom a tanečným štýlom.

Dátum aktualizácie údajov: 17.9.2015

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.