História združenia

Čo predchádzalo združeniu SLAVICA

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - SZOPK

V auguste roku 1989 som založil miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny s názvom SZOPK - Alekšince. Táto organizácia bola zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia v regióne a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Angažovala sa predovšetkým v boji proti zakladaniu divokých skládok odpadu a znečisťovaniu vodných zdrojov.

Hlavým cieľom organizácie bola záchrana kaštieľa - klasicistickej kúrie Dezasseho kaštieľ v Alekšinciach. SZOPK zorganizovalo petíciu, v ktorej občania vyjadrili svoje rozhorčenie nad zdevastovaným kaštieľom. Pri tejto petícii sa v snahe zapísať objekt do zoznamu kultúrnych pamiatok vyzbieralo vyše 400 podpisov. Najdôležitejšou však bola brigádnická činnosť vďaka ktorej sa nám podarilo kompletne vyčistiť celú budovu kaštieľa, provizórne zabezpečiť strechu pred ďalším zatekaním. Bohužiaľ pre negatívny postoj MNV Alekšince a vtedajších Štátnych majetkov bolo organizácii zabránené v ďalších prácach.

Podobné práce, ako pri Dezasseho kaštieli sme zrealizovali aj pri Jánossyho kaštieli (kúrii), ktorý sa nachádza taktiež v obci Alekšince. Vykonali sme vlastný výskum a projektový zámer na jeho ďalšie využitie.

Občianske združenie ALEXU

Na základe nadobudnutej praxe v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) som sa rozhodol pokračovať v práci pre tretí sektor. V júli 1999 som založil profesionálne občianske združenie (OZ) Alexu s cieľom vybudovať Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Hlavnou prioritou združenia bola pomoc deťom hendikepovaným, deťom, ktoré stratili rodičov, pomoc prírode a to najmä výsadbou zelene, ekologickým pestovaním ovocia a zeleniny, pomoc krajine záchranou historických objektov a propagácia zdravého životného štýlu. Finančné prostriedky sme získavali najmä organizovaním benefičných podujatí.

Pamiatkový a archeologický výskum v kaštieli Lukáčovce

Moja aktívna činnosť pre OZ Alexu bola ukončená v r. 2004. Za ten čas sa nám podarilo kompletne vyčistiť kaštieľ aj s okolím. Vykonali sme sanačné práce na stropoch a krove hlavného traktu kaštieľa. Postupne sa nám podarilo zachrániť hlavný trakt kaštieľa a vymeniť starú schátranú strechu za novú. V spolupráci s Trnavskou univerzitou sme zabezpečili pamiatkový výskum a taktiež sme v roku 2000 v spolupráci so SAV Nitra začali realizovať archeologický výskum.

V priebehu piatich rokov sme organizačne pripravili niekoľko vydarených podujatí, ako napr:

  • ALEXU CUP - halová futbalová exhibícia známych osobností médií, umelcov, politikov, športovcov a podnikateľskej sféry, ktorej súčasťou sú vystúpenia populárnych slovenských spevákov a skupín.
  • HVIEZDY DEŤOM - open air show za účasti osobností z oblasti športu (futbal, tenis, basketbal, hokej) a kultúrno-spoločenského života.
  • VIANOČNÝ KONCERT - Vianočné kultúrno - spoločenské podujatie, ktoré je zamerané predovšetkým na koncoročnú bilanciu spolupráce s partnermi združenia.

Miloš Zverina
zakladateľ slovanského združenia SLAVICA

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.