Partneri a sponzori

Ciele občianskeho združenia Slavica sú jasne formulované a veríme, že aj dostatočne atraktívne pre potenciálnych partnerov alebo sponzorov, ktorí sa s týmito cieľmi zoznámia a stotožnia.

V prípade záujmu o spoluprácu, ochotu akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri podpore myšlienok Slovanskej vzájomnosti nás kontaktujte. Ozveme sa vám čo najskôr.

Ďakujeme našim partnerom, sponzorom a podporovateľom

Hlavní partneri

Ruské centrum vedy a kultúry (RCVK) má už za roky svojej existencie stabilné a dôstojné miesto na kultúrnej mape Slovenska a tiež konkrétne hlavného mesta, Bratislavy. Výsledky jeho práce a činnosti poznajú, vnímajú a navštevujú všetci jeho priaznivci, ktorí do tohto kultúrneho stánku prichádzajú.

Chceme znovuobnovení slovanské kultury. Poznání našich dějin, KULTURY, světonázoru a nalezení vlastní přirozenosti.
"Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde." - Ramchat; Ďalšie informácie o slovanskej kultúre nájdete tu...

Spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. bola založená v roku 2003 a od svojho vzniku sa zameriava na energetický sektor. V roku 2003 sme získali licenciu na obchodovanie so zemným plynom a licenciu na obchodovanie s elektrinou. Sme dcérskou spoločnosťou VEMEX s.r.o. ,významného dodávateľa zemného plynu na území Českej republiky. Spoločnosť VEMEX s.r.o. má uzatvorený dlhoročný kontrakt na dodávku zemného plynu so spoločnosťou OOO Gazprom Export Moskva.

Činnosť spoločnosti Nitrava s.r.o. možno rozdeliť na tri základné oblasti podnikania. Oblasť internetových služieb - web hosting, web konstrukt (realizácia webov) a web marketing (internetový marketing). Ďalej realizovanie realitných obchodov - realitná kancelária, marketingová a poradenská činnosť v realitnej oblasti a prevádzkovanie regionálneho realitného portálu www.nitra-reality.sk. A nakoniec je to príprava a realizácia vlastných projektov. Viac informácií nájdete na www.nitrava.com.


Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda je vyústením logickej snahy predstaviteľov akademických a vedeckých kruhov v podobe vedeckého pracoviska v historickej Nitre na pôde univerzity, ktorá sa odvoláva aj vo svojom názve na duchovný odkaz Konštantína Filozofa. Viac informácií nájdete na www.ukm.ff.ukf.sk


Drahoš Daloš. Ako sám hovorí, má niečo cez štyridsať. Výrobe tradičných hudobných nástrojov sa venuje 25 rokov. Drahoš vystavoval svoje hudobné nástroje v Paríži, Zurichu, Berlíne, na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte, v Bruseli ai. Vďaka týmto výstavám sa jeho nástroje dostali na všetky kontinenty a tam sa na nich hrá aj hudba iných žánrov. Z ocenení a diplomov si cení tituly Instrumentum Excellens udelené jeho hudobným nástrojom na FSP v DETVE. www.fujaradd.sk.


Projekt, ktorý pripravil kolektív autorov zoskupených v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a v partnerských pracoviskách. Dôvodom prípravy materiálu bola nie práve najlichotivejšia situácia v oblasti vzdelávania sa na stredných školách, konkrétne v predmete dejepis. Pri bližšom pohľade do jeho obsahovej štruktúry zaráža skutočnosť, aký priestor je venovaný dejinám veľkého etnického spoločenstva, ktorý vytvára substrát pre existenciu mnohých národov dnešnej Európy, dejinám Slovanov... SLOVANIA VO VČASNOM STREDOVEKU.


Slovanské Hradiská

Slovanské hradiská

Slovanské hradiská sú nielen symbolom veľkého staviteľského umenia našich Slovanských predkov, ktorí pred viac ako 1000 rokmi dokázali budovať mohutné opevnenia, pred ktorými neraz kapitulovali aj najväčšie armády svojej doby, ale sú aj živým dôkazom ich nezávislosti, vyspelosti, hrdosti, bohatstva a politickej moci. Na hradiskách žili naši veľmoži so svojimi rodinami, vojenská družina, ale aj umní remeselníci - kováči, šperkári, ktorých výrobky môžeme vďaka archeológii obdivovať aj dnes, obchodníci, duchovenstvo a ostatní významní obyvatelia. Okrem budov obyčajného obyvateľstva, na hradiskách nachádzame reprezentatívne obydlia šľachty, prvé kresťanské kostoly, či pohanské svätyne.
Cieľom stránky je najmä podrobne zmapovať všetky významné slovanské hradiská na Slovensku a v okolitých krajinách, ale tiež pútavou formou čitateľom priblížiť nesmierne zaujímavé obdobie našich národných dejín - raný stredovek, najmä v časoch Veľkej Moravy. Buďme hrdí na naše dejiny. Máme na to mnoho dôvodov.


Ďalší partneri združenia Slavica

Tradičná ľudová kultúra Bulharský kultúrny inštitút
CK BELKY Slovenská odevná značka slovanská košile
TARTARIA OZ BIOSFÉRA slovanská kultura
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.