Podporte nás

Vážení priatelia!

Sme radi, že ste prejavili záujem o naše občianske združenie a uvažujete nad tým, že by ste nám nejakým spôsobom pomohli. Občianske združenie Slavica sa v tomto období snaží podporovať hlavne projekty, ktoré súvisia s popularizáciou dejín slovanských etník a národov, ich ľudového umenia a tiež dejín Slovenska a Slovákov, s popularizáciou slovanských krajín, so vzdelávaním a rozvojom kultúry. Profilovým projektom, ktorý z veľkej časti zastrešuje všetky tieto zámery, sú Dni Slovanov, ktorých súčasťou je vedecká konferencia Forum Slavica a folklórny festival Slavica Festival.

Prakticky nám môžete pomôcť nasledujúcimi spôsobmi

  1. venujte finančnú podporu, ktorá môže byť prednostne využitá na projekt, ktorý je vám v činnosti nášho združenia najviac blízky. Finančnú podporu je možné zaslať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Ak sa rozhodnete pre bankový príkaz na úhradu, prosím, uveďte do správy pre prijímateľa slovo: Dar. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 5078051062/0900, IBAN: SK1709000000005078051062
  2. venujte dar nefinančnej povahy na rozvoj aktivít združenia (vecný dar, tovar, kniha, DVD, časopis, služba...),
  3. zapojte sa do činnosti združenia Slavica o.z. ako dobrovoľník (pri príprave a organizácii projektov združenia alebo konkrétneho podujatia),
  4. prispejte na web združenia svojim článkom (tématicky by mal súvisieť so slovanskou problematikou, môže súvisieť aj s dejinami Slovenska, no môže ísť aj o cestovateľskú reportáž zo slovanskej krajiny). Článok bude publikovaný až po odobrení jeho obsahu.

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2016
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2016 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2012 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Radi privítame návrhy a podnety, ktoré obohatia naše aktivity a projekty. Ak máte nejaké otázky, prosím, kontaktujte nás. Záleží nám na tom, aby sme vašu formu podpory využívali transparentne.

Miloš Zverina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. 0915 109 205

NOVINKY

Novinky zo Slavice

Zaujímajú vás naše aktivity? Nechajte si bezplatne posielať novinky na váš e-mail podľa vášho výberu.
Vyberte si novinky, o ktoré máte záujem: