Podporte nás

Vážení priatelia!

Sme radi, že ste prejavili záujem o naše občianske združenie a uvažujete nad tým, že by ste nám nejakým spôsobom pomohli. Občianske združenie Slavica sa v tomto období snaží podporovať hlavne projekty, ktoré súvisia s popularizáciou dejín slovanských etník a národov, ich ľudového umenia a tiež dejín Slovenska a Slovákov, s popularizáciou slovanských krajín, so vzdelávaním a rozvojom kultúry. Profilovým projektom, ktorý z veľkej časti zastrešuje všetky tieto zámery, sú Dni Slovanov, ktorých súčasťou je vedecká konferencia Forum Slavica a folklórny festival Slavica Festival.

Prakticky nám môžete pomôcť nasledujúcimi spôsobmi

  1. venujte finančnú podporu, ktorá môže byť prednostne využitá na projekt, ktorý je vám v činnosti nášho združenia najviac blízky. Finančnú podporu je možné zaslať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Ak sa rozhodnete pre bankový príkaz na úhradu, prosím, uveďte do správy pre prijímateľa slovo: Dar. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 5078051062/0900, IBAN: SK1709000000005078051062
  2. venujte dar nefinančnej povahy na rozvoj aktivít združenia (vecný dar, tovar, kniha, DVD, časopis, služba...),
  3. zapojte sa do činnosti združenia Slavica o.z. ako dobrovoľník (pri príprave a organizácii projektov združenia alebo konkrétneho podujatia),
  4. prispejte na web združenia svojim článkom (tématicky by mal súvisieť so slovanskou problematikou, môže súvisieť aj s dejinami Slovenska, no môže ísť aj o cestovateľskú reportáž zo slovanskej krajiny). Článok bude publikovaný až po odobrení jeho obsahu.

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2016
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2016 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2012 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Radi privítame návrhy a podnety, ktoré obohatia naše aktivity a projekty. Ak máte nejaké otázky, prosím, kontaktujte nás. Záleží nám na tom, aby sme vašu formu podpory využívali transparentne.

Miloš Zverina
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. 0915 109 205

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.