Drahí priatelia, bratia a sestry Slovania!

Občianske združenie Slavica vzniklo s cieľom venovať sa propagácii myšlienky slovanskej vzájomnosti, dejín Slovanov a ich kultúrneho dedičstva. Základným cieľom združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny vo vyššie uvedených oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravujeme spolu s dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia. Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme spopularizovať problematiku slovanstva a slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Dvadsiateprvé storočie je príležitosť a zároveň výzva dať myšlienke slovanstva a slovanskej vzájomnosti nový rozmer a kvalitu.

Najvýznamnejším projektom sú Dni Slovanov

Najvýznamnejším projektom nášho združenia sú Dni Slovanov, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. Obsahom projektu je hlavne propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta, propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry. Tento projekt rozvíjame od roku 2009.

Medzinárodný folklórny SLAVICA FESTIVAL

Nosným podujatím tohto projektu je medzinárodný folklórny festival SLAVICA FESTIVAL, na ktorom sa zúčastňujú folklórne súbory z bratských slovanských krajín. V doterajších ročníkoch sa u nás vystriedali folklórne súbory z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Macedónska a Bulharska. Každoročne je to od 150 do 200 účinkujúcich.

Medzinárodná vedecká konferencia FORUM SLAVICA

Ďalším sprievodným podujatím Dní Slovanov je medzinárodná konferencia FORUM SLAVICA. Doteraz sme zorganizovali 6 konferencií. Ostatná konferencia bola venovaná 200. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa, publicistu, politika, jazykovedca a hlavne hrdého slovana Ludevíta Velislava Štúra.

Vydavateľstvo BIBLIOTEKA SLAVICA

Občianske združenie Slavica sa v rámci svojich aktivít venuje aj vydavateľskej činnosti. Vo svojej edícii pod názvom BIBLIOTEKA SLAVICA sme vydali tri Zborníky z vyššie spomínaných konferencií, pripravujeme na vydanie 9 dielneho Atlasu slovenských kaštieľov a kúrií. Okrem toho sme vydali kľúčové dielo Ludevíta Velislava Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

Vatra Slovanskej vzájomnosti a Svet Slovanov

Okrem už spomínaných aktivít a projektov organizujeme každoročne kultúrno-spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti, ďalej podujatie Svet Slovanov, kde propagujeme remeselné výrobky našich majstrov. Pri organizácii a realizácii uvedených projektov spolupracujeme s jednotlivými obcami, mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a príležitostne so štátnymi inštitúciami. Ďalej je pre nás dôležitá spolupráca s dobrovoľníkmi a partnermi. Naše združenie sa samozrejme snaží aj o medzinárodné kontakty a spoluprácu s partnerskými organizáciami podobného zamerania, kde vidíme priestor na výmenu skúseností a informácií.

Pripravovaný projekt SLAVICA.TV

Novým pripravovaným projektom je vytvorenie internetovej televízie Slavica.tv, kde budú predovšetkým uverejňované videozáznamy s konferencií, prednášok, z významných udalostí a ciest po slovanskom svete. Naším cieľom je aj produkcia tematicky zaujímavých dokumentov z dejín Slovanov.

Miloš Zverina
zakladateľ Slavica o.z.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.