Slávme slávne slávu Slávov slávnych

KTO SME


Slovanský spolok Slavica vznikol začiatkom roka 2009 v staroslávnej Nitre, významnom centre karpatských a podunajských Slovienov, neskôr Slovenov- Slovákov. No ľudia okolo Slavice začali so svojou činnosťou dávno predtým ako vzniklo samotné združenie. V auguste roku 1989 založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Alekšinciach pri Nitre. Táto organizácia bola zameraná na ochranu prírody a záchranu kaštieľov a kúrií v okolí Nitry. Na základe nadobudnutej praxe v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) sme sa rozhodli pokračovať ďalej v práci a v júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU- združenie na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bolo vybudovanie Centra pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Finančné prostriedky na opravu kaštieľa, ktorý sa nám podarilo zachrániť, sme získavali najmä organizovaním benefičných podujatí a vlastnou činnosťou združenia.


NAŠE CIELE


Slovanský spolok Slavica vznikol s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa realizujeme spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Okrem toho má združenie Slavica za cieľ spájať všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú úprimnú snahu o budovanie slovanskej vzájomnosti a jednoty a majú v úcte naše tradičné hodnoty (rodina, národ, vlasť, jazyk, kultúra, tradície, zvyky, príroda,...) a to či už ide o starovercov, rodovercov, kresťanov, ateistov alebo inak zameraných jednotlivcov a organizácie.


ČO SME UROBILI


Najvýznamnejším projektom nášho združenia je projekt DNI SLOVANOV, ktorého cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov (SLOVANSKÉ SNEMY A VEČE), propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny (PROJEKT SLAVICA FESTIVAL) a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta (PROJEKT SVET SLOVANOV), propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry(PROJEKT FÓRUM SLAVICA). V edícii BIBLIOTÉKA SLAVICA prinášame slovenskému čitateľovi knihy o slovanstve a Slovanoch. Okrem toho je naše združenie členom Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe.

Partneri

vseslovansky-vybor-praha-2019
vseslovansky-zvaz-moskva-2019
medzinarodna-slovanska-rada-kyjev-2019
rusko-slovanske-zjednotenie-a-ozivenie-moskva-2019
Združenie slovanskej vzájomnosti
slovanska-akademia-vied-vzdelavania-a-umenia-2019
medzinarodny-fond-slovanskej-pisomnosti-a-kultury-2019
slovansky-svet-2019
slavradio-org-2019
gosudarstvennyj-muzeyj-a-s-puskina-2020
institut-ruskej-civilizacie-2020
 
slavica-brimo-logo

Teší nás, že výrobca BRIMO - párty stan 3x3m, nás nezištne podporí a daruje nám v Máji stan.