O nás

SLOVANSKÝ SPOLOK SLAVICA

Slovanský spolok Slavica (občianske združenie) vznikol začiatkom roka 2009 v staroslávnom slovenskom meste Nitra, ktorá bola a je významným kultúrnym centrom karpatských a podunajských Slovanov. Členovia združenia začali so svojou dobročinnosťou dávno predtým, ako vzniklo samotné občianske združenie Slavica. V auguste roku 1989 založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Alekšinciach pri Nitre, ktorej hlavnou náplňou bola výsadba zelene a záchrana kultúrnych pamiatok v regióne Nitra a okolie. V júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bola záchrana kaštieľa v Lukáčovciach pri Nitre a v ňom zriadenie Centra pomoci deťom.

Hlavným poslaním slovanského spolku Slavica je propagácia slovanskej vzájomnosti a bohatého kultúrneho dedičstva Slovanov. Spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi realizujeme rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme popularizovať tému slovanstva a Slovanov ako svojbytného kultúrno-dejinného typu, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Slovanský spolok Slavica spája všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú v úcte naše tradície a zvyky. Hľadáme priesečníky a spoločné ciele medzi jednotlivými komunitami pôvodného duchovna a viery, kresťanov alebo ateistov.

Medzi najvýznamnejšie projekty nášho združenia patria: Dni Slovanov, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov, medzinárodný folklórny Slavica Festival, vedecké a popularizačné konferencie Fórum Slavica, turisticko-spoločenské podujatie Slovenský národný pochod, Vlastenecké poznávacie výlety, vydávanie kníh o slovanstve a Slovanoch, organizovanie festivalu slovanskej literatúry Bibliotéka Slavica a prevádzkovanie Slovanského dvora Slavica v Alekšinciach pri Nitre. Slovanský spolok Slavica je zároveň členom medzinárodných slovanských organizácií – Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe.

slavica-o-nas
slavica-o-nas
slavica-o-nas

Partneri

vseslovansky-vybor-praha-2019
vseslovansky-zvaz-moskva-2019
medzinarodna-slovanska-rada-kyjev-2019
Združenie slovanskej vzájomnosti
gosudarstvennyj-muzeyj-a-s-puskina-2020
slovanska-akademia-vied-vzdelavania-a-umenia-2019
medzinarodny-fond-slovanskej-pisomnosti-a-kultury-2019
slovansky-svet-2019
slavradio-org-2019
institut-ruskej-civilizacie-2020