PUŠKINOV DEŇ: ROČNÍK 2024

PUŠKINOV DEŇ

Celoslovenská umelecká súťaž v prednese poézie a prózy
6.6.2024 Alekšince, Slovanský dvor SLAVICA

 

Druhý ročník celoštátnej umeleckej súťaž v prednese poézie a prózy „Puškinov deň“ sa konal 6.6.2024 na Slovanskom dvore SLAVICA v Alekšinciach, ktorý s vysokou profesionalitou zorganizoval spolok SLAVICA.

Tejto prestížnej súťaže v umeleckom prednese sa zúčastnili žiaci a študenti z Trenčína, Vrbového, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Bratislavy, Nových Zámkov, Skalice a Senca. Porote predsedal podpredseda spolku SLAVICA Ľubomír Martinka za asistencie členov poroty – Eva Hlaváčová, významná slovenská herečka, Marína Halajiová, predsedníčka krajinského spolku Opčina a Natalia Chumak z Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry.

Podujatie otvoril a prítomných privítal predseda spolku SLAVICA Miloš Zverina, ktorý v úvodnom príhovore pripomenul, že súťaž sa koná presne na 225. výročie narodenia A.S. Puškina a zaželal všetkým príjemný pobyt na Slovanskom dvore SLAVICA.  O slovo na úvod súťaže požiadal Vitalij Žitňuk, atašé Veľvyslanectva RF na Slovensku. V plnej sále Pribinovej dvorany na Slovanskom dvore prítomným prečítal pozdravný list k podujatiu v Alekšinciach od ministra zahraničných vecí RF Sergeja V. Lavrova, ktorý ocenil prínos Puškina pre svetovú literatúru ako aj fakt, že z iniciatívy Organizácie Spojených národov sa deň narodenia A. S. Puškina pripomína od roku 2010 ako Deň ruského jazyka.

V troch kategóriách podľa veku sa delili súťažiaci aj podľa prednesu v slovenskom (SJ) alebo v ruskom jazyku (RJ) ale aj podľa žánru na poéziu, prózu a monodrámu. Zvláštnu kategóriu tvorili bilingválni študenti, ktorých materinským jazykom je ruština, alebo aj ukrajinčina, pričom študujú na slovenských školách.

V záverečnom hodnotení predseda poroty Ľubomír Martinka skonštatoval, že všetci súťažiaci vo svojich interpretáciách dosiahli vysoký a kvalitný stupeň umeleckého prejavu, avšak porota za víťazov v jednotlivých kategóriách mohla určiť len niektorých z nich. Poďakoval za organizátora a porotu aj obetavým pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali. Porotkyňa, herečka Eva Hlaváčová vyjadrila vo svojom hodnotení nádej, a doslova potrebu naďalej rozvíjať každý talent súťažiaceho za pomoci svojich učiteľov, nakoľko všetci účastníci súťaže Puškinov deň majú veľkú perspektívu pred sebou.

Víťazi jednotlivých kategórii druhého ročníka súťaže Puškinov deň:

I. kategória RJ – poézia: Vratko Hranák
II. kategória SJ – poézia: Dárius Hranák
II. kategória RJ – poézia: Tomáš Chmelo
II. kategória RJ -poézia, bilingválni, dve prvé miesta: Mykola Honcharuk, Oliver Farkaš
III. kategória SJ – próza: Erik Munka
III. kategória SJ – poézia: Sofia Mária Kasážová
III. kategória SJ – monodráma: Martin Surový
III. kategória RJ – poézia: Lea Pálešová
III. kategória RJ – próza: Wanda Hurtošová
III. kategória RJ – poézia: Jehor Arefiev

Všetci súťažiaci boli odmenení, obdržali Pamätný list, pričom víťazi obdržali krásne vecné ceny navyše, ktoré venovalo Veľvyslanectvo RF na Slovensku a spolok SLAVICA. Obrovským prekvapením pre prítomných však bolo, že porota udelila aj hodnotné špeciálne ocenenia, ako dar od Krajinského spolku Občina. Z a mimoriadny a kvalitný umelecký prejav boli 7 -dňovým zájazdom do Ruska pod názvom „Ahoj Rusko“ ocenení dvaja súťažiaci. Vratko Hranák za originalitu a náročnosť svojho prednesu získal 9 -dňový pobyt v „Krajinskom tábore“, ktorý sa cez leto uskutoční v Šoporni. Za predvedený herecký výkon v monodráme udelil V.Žitňuk Martinovi Surovému cenné knihy a DVD nosiče s kvalitnými ruskými románmi. Občerstvenie pre súťažiacich a ich sprevádzajúcich pedagógov zabezpečili členovia predsedníctva spolku SLAVICA.

Prítomní sa na záver zhodli, že podujatie zdvihlo pomyselnú latku kvality znovu o veľký stupeň vyššie, o čo sa pričinili svojou prezentáciou súťažiaci, čo zaväzuje organizátora k ďalšej záslužnej práci s deťmi a mládežou v oblasti kultúry a umenia.

SLAVICA

MIESTO KONANIA

  • Pribinova dvorana na Slovanskom dvore, Rybničná 262, Alekšince pri Nitre
  • GPS: 48.36993532858625, 17.950298715933275
  • Trasa peši zo stanice vlaku tu:

O PROJEKTE

PRAVIDLÁ

PRIHLÁŠKA