18. júna 2024

OCENENIE SLAVICE V RUSKU

OCENENIE SLAVICE V RUSKU V piatok dňa 7. júna 2024 bola v srdci Moskvy na Červenom námestí v priestoroch GUMu odovzdaná Slovanskému spolku SLAVICA cena Asociácie knižných […]
18. júna 2024

PAMÁTNY DEN GENOCIDY SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

PAMÁTNY DEN GENOCIDY SLOVANSKÝCH NÁRODŮ JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru Dne 8. června 2018 se v Praze sešel Mezinárodní slovanský sněm k připomenutí 170. výročí […]
17. apríla 2024

VÝLET ŠTÚROVCOV NA HRAD DEVÍN

VÝLET ŠTÚROVCOV NA HRAD DEVÍN Prípravy k „výletu na Devín“ konali sa skryto; len užší kruh priateľov národa a údov spoločnosti zasvätený bol do tajomstva. Aby […]
15. marca 2024

POKRAČUJEME VO VYDÁVANÍ ČASOPISU SLOVANSKÁ VZÁJOMNOSŤ

POKRAČUJEME VO VYDÁVANÍ ČASOPISU SLOVANSKÁ VZÁJOMNOSŤ Dovoľte nám na úvod predstaviť časopis Slovanská vzájomnosť, ktorý sa k vám opäť vracia po piatich rokoch v tlačenej podobe. […]
14. februára 2024

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RUSKÉHO JAZYKA

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RUSKÉHO JAZYKA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА Na základe   iniciatívy   Organizácie   spojených   národov (OSN) z roku 2010   sa   každoročne  dňa […]
9. februára 2024

TAJOMNÝ VELESTÚR

TAJOMNÝ VELESTÚR „PRÍKLAD SKOREJ DOVEDIE K CNOSTI NEŽLI ÚSTA“ „A MAJÚC PRED OČIMA OBZVLÁŠTE NÁDEJNÚ MLÁDEŽ SLOVENSKÚ, USTÁLIL SOM SA NA TOM, ŽE JEJ BUDEM ODPORÚČAŤ CNOSŤ A OŠKLIVIŤ […]
31. januára 2024

PERÚNOVÉ HROMNICE

PERÚNOVÉ HROMNICE Okrem toho že Hromnice je názov obce v Čechách v okrese Plzeň, zároveň je to aj názov tradičného sviatku našich predkov a Rodného duchovna. […]
29. januára 2024

ŠKOLSTVO, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

ŠKOLSTVO, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE Štvrtý pracovný seminár na Slovanskom dvore Slavica V sobotu 27. januára  2024 sa  konal  v poradí   už  štvrtý   pracovný   seminár,   ktorý   […]
29. januára 2024

RODINA- ROD- NÁROD

UMELECKO- SPOLOČENSKÉ PODUJATIE V MOJMÍROVCIACH V piatok  26. januára 2024  sa uskutočnilo v Regionálnom   múzeu Mojmírovciach  slávnostné  umelecko- spoločenské  podujatie pod názvom   RODINA- ROD- NÁROD. Podujatie   […]