12. mája 2023

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE)

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE) Žiadosti slovenského národa alebo Mikulášske žiadosti bol najucelenejší slovenský politický program počas meruôsmych rokov 1848 – 1849. Žiadosti boli prijaté 10. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši (stretnutie asi 30 štúrovcov) a vyhlásené 11. mája 1848 v […]
19. apríla 2023

Slovanská škola

SLOVANSKÁ ŠKOLA Domáca veda o minulosti   Snaha mnohých aktívnych ľudí skúmať minulosť, zhodnotiť súčasnosť a v nej zakorenené tendencie vývoja budúcnosti, prebúdza záujem verejnosti o našu minulosť. […]
23. marca 2023

Sviatky Slovanov – sviatky jari

Sviatky Slovanov- sviatky jari   Sviatky Slovanov   Slovania boli vždy spätí s  prírodou a  svoj život organizovali a žili v súlade s prírodou. Prírodu chápali ako súčasť […]
26. septembra 2022

JESENNÉ SVIATKY V NITRE

JESENNÉ SVIATKY V NITRE JESENNÁ ROVNODENNOSŤ A NOVOLETIE 7531   Kalendár našich dávnych Predkov (Slnečný kalendár Volchvov) bol vždy presný a neviazal sa na počet dní v […]
1. februára 2022

Perúnové hromnice

PERÚNOVÉ HROMNICE Okrem toho že Hromnice je názov obce v Čechách (okres Plzeň), je to aj názov tradičnej slávnosti (obradu) našich Predkov a Rodného duchovna. Druhého februára na […]
24. januára 2022

Slovenský vzor

Slovenský vzor Slovo ornament sa objavilo v našom jazyku oveľa neskôr ako slová vzor, okrasa alebo ozdoba. Je to lexikálna výpožička z latinského jazyka a jeho […]
13. októbra 2021

Slovenské Národné Povstanie : Fragmenty vojnovej histórie

Slovenské Národné Povstanie : Fragmenty vojnovej histórie Na stránkach Slavica sme sa rozhodli uverejňovať formou seriálu Fragmenty vojnovej histórie krátke príbehy z druhej svetovej vojny, ktorými […]
11. októbra 2021

Slovenské Národné Povstanie: Fragment druhý

Slovenské Národné Povstanie: Fragment druhý Anastázia Bendželová (nar.1941) – ďalej len Nasťa, dnes zdraviu tešiaca sa rodáčka zo Starých Hôr nám v tomto „Čriepku“ rozpovie svoje […]
11. októbra 2021

Slovenské Národné Povstanie: Fragment prvý – Angela Riesová

Slovenské Národné Povstanie: Fragment prvý V prvom dieli „Fragmentov“ priblížime spomienku dnes už nebohej Angely Riesovej (nar.1920 – zom. 1987), ženy žijúcej celý život na Starých […]