Knižná edícia, knižný festival a knižná burza

Projekt Bibliotéka Slavica je predovšetkým edičná činnosť slovanského spolku Slavica, na ktorú nadväzujú dve každoročné podujatia. Jarný knižný festival pod rovnakým názvom-Bibliotéka Slavica a Jesenná knižná burza. Na oboch podujatiach predstavujeme slovenskej kultúrnej verejnosti nové knižné tituly a pozývame autorov kníh na besedy s čitateľmi.

V Edícii Bibliotéka Slavica sme doteraz vydali tieto tituly: Zborník 2009- Slovania: téma aktuálna, Zborník 2013- Cyril a Metod, Zborník 2014- Slovo a písmo Slovanov, Zborník 2015- Štúr a slovanstvo, M. Zverina a N. Jurčinová: Atlas slovenských kaštieľov a kúrií (2014) L. Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti (2015), Skazky národa Slovanov (2016), M. Orbini: Kráľovstvo Slovanov (2016), Starodávna minulosť kozáctva (2017), Staroslovienska omaľovánka (2017), BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov- KNIHA PRVÁ (2017), Škola slovenského ornamentu- prvé vydanie (2017), BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov- KNIHA DRUHÁ (2018), Viktor Timura: Generácia Všeslávie (2018), BYSTVOR - Od Tartarie k Moskovskej Rusi- KNIHA TRETIA (2018), Juraj Hodál: O pohanskom náboženstve starých Slovákov (2018), Oľga Beregová: Symboly Slovanov (2019), Miloš Zverina: Škola slovanského symbolu (2019), Alexander Sergejevič Puškin: Rozprávky, Ruslan a Ľudmila (2019), Pavel Tulajev: SLOVANIA (2020), Pavel Križko: Starobylé nápisy na Kremnickom pohorí (2020), ARKTICKÁ TEÓRIA o našom pôvode (2020), Štefan L. Kostelničak: Slovenská Ornamentika (2020) Jurij Venelin: Západní Slovania (2020)

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUviac na Facebooku