Projekty

NAŠE CIELESlovanský spolok Slavica vznikol s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť (jednotu) a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Na dosiahnutie týchto cieľov realizujeme spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty. Prostredníctvom týchto projektov sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Združenie Slavica v súčasnosti pracuje na týchto projektoch:

Svet Slovanov

Slovanská škola

Fórum Slavica

Slavica Festival

Bibliotéka Slavica

Slovenský Národný Pochod