PUŠKINOV DEŇ ♤ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

 

O PUŠKINOVOM DNI

 
„PUŠKINOV DEŇ“ je názov celoslovenskej umeleckej súťaže v prednese diel Alexandra Sergejeviča Puškina, súťaž je určená pre deti a mládež od 6 do 20 rokov. Prvý ročník tejto súťaže sa uskutočnil 6. júna 2023 na Slovanskom dvore Slavica v Alekšinciach pri Nitre. Zúčastnili sa ho asi tri desiatky súťažiacich z celého Slovenska a súťažilo sa v deviatich kategóriách. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie bronzovej busty A. S. Puškina na Slovanskom dvore Slavica. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, autorka busty A. S. Puškina Zuzana Bodzíková a ďalší pozvaní hostia.

Súťaž sa realizuje každoročne dňa 6. júna pri príležitosti výročia narodenia slávneho ruského spisovateľa A. S. Puškina a Medzinárodného dňa ruského jazyka. Samotná súťaž prebieha v rôznych vekových, jazykových a žánrových kategóriách. Miestom konania súťaže je PRIBINOVA DVORANA na Slovanskom dvore Slavica v Alekšinciach pri Nitre. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú na webe Slovanského spolku Slavica www.slavica.sk.