Slovenský Národný Pochod je cestou k zjednoteniu Slovenska a podpory zachovania mieru medzi národmi. Zároveň je pochodom neprieč Slovenskom za slovenskú rodinu, národ, vlasť, prírodu, kultúru, jazyk, vieru, tradície, zvyky a obyčaje. Organizátorom pochodu je občianska iniciatíva slobodných ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorých spájajú vyššie uvedené hodnoty Slovenska a Sveta Slovanov, bez ohľadu na to, či sa jedná o ľudí hlásiacich sa k našej pôvodnej kultúre a viere, slovenských kresťanov alebo ateistov. Technickú podporu pochodu zabezpečuje slovanský spolok Slavica z Nitry. Pochodu sa môžu zúčastniť všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa stotožňujú s vyššie uvedenými hodnotami.

Každoročne zverejňujeme výzvu „SOM NA POCHODE“, do ktorej sa môžete zapojiť nasledujúcim spôsobom:

  • Jednodňovou účasťou na trase Cesty hrdinov SNP (červená turistická značka)
  • Účasťou na jednej etape Cesty hrdinov SNP (trasu sme rozdelili na 9 etáp)
  • Pietnou spomienkou pri pamätníku SNP na celom území Slovenska
  • Upratovanie okolo pamätníkov SNP
  • Skupinovou účasťou na pochode

Na záver pochodu je vyhodnotenie súťaže o najlepšie príbehy, fotografie a videá a o to kto prejde najdlhšiu trasu na Ceste hrdinov SNP. Fotografie a videá sa priebežne umiestňujú na našich sociálnych sieťach


Slavica OZ
Slovenský Národný Pochod

Slovenský Národný Pochod trvá každoročne 30 až 32 dní a začína vždy 15. augusta o 11:00 pri pamätníku na Dukle a končí okolo 15. septembra o 15:00 na hrade Devín. Počas pochodu sa konajú aj sprievodné podujatia na týchto miestach: pamätník na Dukle, pamätník vo Svidníku, pamätník SNP v Banskej Bystrici, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, pamätník Slavín v Bratislave a na hrade Devín.

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUSlovenský Národný Pochod