PUŠKINOV DEŇ

PRIHLÁŠKA

 

Termín pre prihlasovanie: 1 až 30. marec 2024 vrátane.

 

Pred odoslaním prihlášky sa oboznámte s Pravidlami súťaže.

Pre prihlásenie sa na súťaž Puškinov deň použite prosím online formulár nižšie 👇.

Po odoslaní prihlášky vám príde obratom potvrdenie na e-mail.

Účastné: 3€/1 súťažiaci

Limity: z jednej a tej istej školy je možné prihlásiť max. 6 súťažiacich/veková kategória

Názvy kategórií, do ktorých sa môžete prihlásiť:

I. SJ poézia
I. SJ próza
I. SJ monodráma
I. RJ poézia
I. RJ próza
I. RJ monodráma

II. SJ poézia
II. SJ próza
II. SJ monodráma
II. RJ poézia
II. RJ próza
II. RJ monodráma

III. SJ poézia
III. SJ próza
III. SJ monodráma
III. RJ poézia
III. RJ próza
III. RJ monodráma

Bilingvalizmus označte za názvom kategórie skratkou BIL – VZOR: I. RJ poézia BIL

ONLINE PRIHLÁŠKA

 

VZOR: II. SJ PRÓZA Veľký Ivan, 13r, 2 roky - Ruslan a Ľudmila, 4,20 min. III. RJ MD Pekná Naďa, 16r, 5 rokov - Kapitánova dcéra, 8 min.
Zvoleny počet: 1

 

 

 

O PROJEKTE

PRAVIDLÁ

ROČNÍKY