slavica-o-nas

SLOVANSKÝ DVOR SLAVICA

SLOVANSKÝ DVOR SLAVICA sa nachádza v obci Alekšince v okrese Nitra na polceste medzi mestami Nitra a Hlohovec. Alekšince sa rozprestierajú v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Cez stred obce tečie z juhozápadu na severovýchod potok Andač napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi prameniacimi v bočných dolinách, ktorý ústí do riečky Radošinka. Tento vodný tok je pravostranný prítok rieky Nitra. Stred obce leží v nadmorskej výške 165 m n.m. V súčasnosti má obec 1 725 obyvateľov, prevažne Slovákov (99 %). Z jazykového hľadiska patria Alekšince do oblasti, v ktorej sa hovorí prevažne trnavským a nitrianskym nárečím. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne roľníci. Archeologické nálezy dokladujú osídlenie chotára Alekšiniec už od staršej doby kamennej pred viac ako 20 000 rokmi. Prvá písomná zmienka o obci Alekšince je z roku 1156 ako „villa Alexu“.

Dvor sa začal budovať v roku 2019 na pozemkoch bývalého Gazdovského dvora rodov CEBO a ZVERINA. Gazdovský dvor bol založený v roku 1959 v miestnej časti obce nazývanej Barce. Išlo o gazdovstvo Jozefa Cebu (starosta obce v r. 1947 za Demokratickú stranu) a manželky Heleny rodenej Urcikánovej (otec a dedo boli starostami obce za Prvej česko- slovenskej republiky), kde okrem chovu domácich zvierat sa pestovala zelenina, ovocie a iné poľnohospodárske plodiny. Pôvodný Gazdovský Dvor pozostával z rodinného domu, hospodárskych budov, maštalí a poľnohospodárskych pozemkov.

V roku 2019 bola započatá úprava pôvodného dvora a oprava jednotlivých hospodárskych objektov.

V súčasnosti pozostáva Slovanský Dvor Slavica z týchto častí:

 • GAZDOVSKÝ DOM pozostávajúci zo suterénu, prvého podlažia, podkrovia, prístavby a nádvoria prekrytého železnou konštrukciou porastenou viničom

 • Záhradná besiedka VIEROSLAVÍN

 • PRIBINOVA DVORANA

 • PARK VNÚČAT s jazierkom

 • JAVISKO MILKY ZIMKOVEJ

 • RADÚZOVA DREVENICA

 • ZÁHRADA

  Okrem spomínaných častí sa na Slovanskom dvore Slavica nachádza prvý pamätník na svete venovaný pamätnému dňu GENOCÍDY SLOVANOV autorom ktorého je slovenský sochár Norbert Kelecsenyi. Ďalej je to pamätník venovaný významnému ruskému spisovateľovi A. S. PUŠKINOVI autorkou ktorého je slovenská výtvarníčka Zuzana Bodzíková a pamätná tabuľa venovaná slovenskej herečke a spisovateľke MILKE ZIMKOVEJ od autora Norberta Kelecsenyiho. Vo VIEROSLAVÍNE majú návštevníci možnosť vidieť drevenú kópiu ZBRUČSKÉHO IDOLU od autora Miroslava Tichomíra Svetlošáka a keramické reliéfy slovanských božstiev: LADA, ŽIVA, MAKOŠ, VELES, PERÚN a SVAROG od domácej autorky Juliany Hadvigovej. V PRIBINOVEJ DVORANE je to súbor šiestych výtvarných diel od slovenskej maliarky MILINY ZIMKOVEJ a rôzne predmety privezené s ciest po SVETE SLOVANOV. Okrem toho je tam aj KNIŽNICA MATEJA HREBENDU usporiadaná do jednotlivých kategórií.

  V budúcnosti bude Slovanský Dvor Slavica obohatený o nasledujúce objekty:

 • SLOVANSKÁ BRÁNA

 • TRHOVISKO

 • KARPATSKÝ STĹP

 • JASKYŇA MAGURA

 • SLOVANSKÉ HRADISKO NITRAVA

 • GAZDOVSKÁ STODOLA

 • RUSKÉ ROZPRÁVKOVÉ OKNO

 • ALEJ SLOVANSKÁ EPOPEJ

 • PAMÄTNÁ TABUĽA ALFONSA MUCHU

 • RELIÉF SLOVANSKÉ TANCE

 • PAMÄTNÁ TABUĽA ANTONÍNA DOŘÁKA

  Slovanský dvor Slavica je miestom stretávania sa ľudí, ktorí majú v úcte naše tradície, zvyky a obyčaje. Konajú sa tam rôzne kultúrno- spoločenské podujatia ako napríklad výstavy, koncerty, umelecké súťaže, pamätné dni, slávenie pôvodných sviatkov ale aj vzdelávacie konferencie a semináre. Dvor má charakter múzea na spôsob podobných gazdovských dvorov a domov ľudovej kultúry, ktoré sa nachádzajú po celom území Slovenska.

  ADRESA A KONTAKT:

  SLOVANSKÝ DVOR SLAVICA

  Rybničná 262

  951 22 ALEKŠINCE, okres NITRA

  Slovenská republika

  TEL: 0915.109.205

  EMAIL: slavica@slavica.sk

  GPS: 48.36999128173408, 17.950112338328573